Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Adem KARAKAŞ
Doç. Dr. Muzaffer Özgür YANARDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye ekonomisi hakkında daha bilimsel tarzda bilgi sahibi olur.
2.Türkiye ekonomisi ile ilgili objektif bir bakış açısı kazanır, bunları ifade eder.
3.Türkiye’nin enflasyon ve işsizlik gibi sorunlarını ve alınabilecek önlemleri bilir ve yorumlar.
4.Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilir.
5.Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Rıdvan KARLUK, Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.
2.Yakup KEPENEK-Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanıtımı ve Türkiye’nin Genel Sorunlarına Bakış
2. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Nüfusu, Gelişimi, Yapısı ve Sorunları
3. Hafta - Teorik
Türkiye’de İşsizlik: Türleri, Yapısı, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler
4. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Milli Geliri: Yapısı, Gelişimi ve Kalkınma Ölçütü Olarak Önemi
5. Hafta - Teorik
Türkiye’de Gelir Dağılımı: Gelişimi ve Sorunları
6. Hafta - Teorik
Türkiye’de Kamu Bütçesinin Yapısı ve Sorunları
7. Hafta - Teorik
Türkiye’de Enflasyon: Gelişimi, Nedenleri ve Hesaplanması
8. Hafta - Teorik
Türkiye’deki Enflasyonla İlgili Alınabilecek Önlemler
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Dış Ödemeler Bilânçosunun Yapısı, Gelişimi ve Sorunları
12. Hafta - Teorik
Türk Mali Sisteminin Temel Yapısı ve Para Politikasındaki Gelişmeler
13. Hafta - Teorik
Türkiye’de Tarım Sektörünün Yapısı ve Sorunları
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de Sanayi Sektörünün Yapısı, Sanayileşme ve Başlıca Sorunları
15. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği Süreci ve Bu Süreçte Türkiye’nin Konumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
5
5
5
5
4
5
5
5
OÇ-2
2
5
4
5
4
5
4
5
4
OÇ-3
2
5
4
4
5
4
4
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu