Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomik büyümeye ilişkin kavram, teori ve modelleri kavrar ve öğrenir.
2.Ekonomilerin büyümeye dair sorunlarını ve politikalarını analiz eder.
3.Geleneksel ve yeni büyüme teorilerinin ışığında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyüme süreçlerini analiz edebilir.
4.Büyümenin belirleyicilerini açıklayabilir ve bunları makroekonomik politikalar ile ilişkilendirebilir.
5.Değişen büyüme anlayışını tartışabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Metin BERBER, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, 4.Baskı, Trabzon, 2011.
2.Daron ACEMOĞLU, James A. ROBINSON, Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomik Büyümeye Giriş
2. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar ve İlişkiler
3. Hafta - Teorik
Büyümenin Belirleyicileri ve Göstergeleri
4. Hafta - Teorik
Klasik Büyüme Teorileri: Klasik Öncesi Büyüme Analizleri
5. Hafta - Teorik
Klasik Büyüme Teorileri: A.Smith ve D.Ricardo
6. Hafta - Teorik
Karl Marx ve Büyüme
7. Hafta - Teorik
Modern Öncesi Klasik ve Marksist Büyüme Teorilerinin İrdelenmesi
8. Hafta - Teorik
Modern Büyüme Teorileri: Domar Büyüme Modeli
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Modern Büyüme Teorileri: Harrod Büyüme Modeli
12. Hafta - Teorik
Neo-Klasik Büyüme Modeli
13. Hafta - Teorik
Neo-Klasik Solow Büyüme Modeli ve Değerlendirilmesi
14. Hafta - Teorik
İçsel Büyüme Teorileri
15. Hafta - Teorik
İçsel Büyüme Modellerinin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
3
4
4
3
5
2
OÇ-2
4
3
3
4
4
3
4
2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu