Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomi politikası ortamlarını ve sonuçlarını bilir.
2.Ekonomik finansal krizleri ve izlenen politikaları bilir.
3.Kur, enflasyon, para çaplarını bilir, çapların hedef performanslarını bilir ve analiz eder.
4.Beklentilerin rasyonel olsa bile çıkarlara göre şekillenmesini akılsızlık dikkatsizlik vb. kavramlarla açıklar.
5.Gelişmekte olan ekonomilerin temel makro problemlerini ve sonuçlarını bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Rudiger DORNBUSH-Stanley FISCHER, Makro Ekonomi, Akademi Yayınları, İstanbul, 1998. Michael PARKIN, İktisat, Akademi.
2.Fatih ÖZATAY, Parasal İktisat: Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Son Yirmi Otuz Yılda İktisat Politikalarının Evrimi
2. Hafta - Teorik
Determinist Modeller Yardımıyla Para ve Maliye Politikası Ortamlarının Belirlenmesi
3. Hafta - Teorik
Belirsizlik Altında Para ve Maliye Politikası Ortamlarının Belirlenmesi
4. Hafta - Teorik
Farklı Taahhüt Politika Türleri: Enflasyon Hedeflemesi
5. Hafta - Teorik
Parasal ve Döviz Kuru Çapaları
6. Hafta - Teorik
Mali Programlama, Mali Fiyat Teorisi, Orta ve Uzun Vadeli Mali Programlar
7. Hafta - Teorik
Birinci Nesil Kriz Modelleri
8. Hafta - Teorik
İkinci Nesil Kriz Modelleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
10. Hafta - Teorik
Üçüncü Nesil Kriz Modelleri
11. Hafta - Teorik
Ödemeler Bilançosu: Ulusal ve Uluslararası Politikalar Arasındaki Uyum ve Uyumsuzluklar
12. Hafta - Teorik
Kriz Sakıngan Ekonomi Politikalarının Analizi
13. Hafta - Teorik
Varlık Fiyatları: Para ve Maliye Politikası
14. Hafta - Teorik
Gelişmekte Olan Piyasalarda Fiyat ve Beklentilerin Analizi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Okuma140114
Bireysel Çalışma140456
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı121122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
4
5
4
5
3
2
2
OÇ-2
5
5
5
4
3
4
2
3
2
OÇ-3
5
5
4
5
4
3
2
3
2
OÇ-4
5
5
5
4
3
5
3
2
2
OÇ-5
5
5
4
5
4
3
2
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu