Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel kalkınma teorilerini anlar ve analiz eder.
2.Teorik ve kavramsal olarak kalkınma sürecini ve kalkınmanın sürdürülemediği durumları yorumlar.
3.Küresel ekonomi ile ilişkide olan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerini teorik olarak analiz eder.
4.Kalkınmanın sosyal yönleri, beşeri sermaye ve cinsiyete bağlı oluşumlardan haberdar olur.
5.Büyüme ve kalkınma arasındaki farkları ayırt edebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ergül HAN-Ayten Ayşen KAYA, Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2012.
2.Feride DOĞAN GÖREN, Kalkınma Ekonomisi, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kalkınma Ekonomisine Giriş
2. Hafta - Teorik
Genel Teoriler: Klasik ve Marksist Teori
3. Hafta - Teorik
Genel Teoriler: Harrod-Domar ve Schumpeter
4. Hafta - Teorik
Azgelişmişliğin Teorisi
5. Hafta - Teorik
Dünyada Kalkınma Tarihi
6. Hafta - Teorik
Örnek Ülkeler
7. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Kalkınma
8. Hafta - Teorik
Bilgi Ekonomisi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik
12. Hafta - Teorik
Beşeri Sermaye, Temel İhtiyaçlar ve Sosyal Hizmetler
13. Hafta - Teorik
Cinsiyet ve Kalkınma
14. Hafta - Teorik
Yeni Gelişen Konular ve Gelecekteki Eğilimler
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
4
3
4
2
5
2
2
OÇ-2
5
4
3
3
5
3
5
3
1
OÇ-3
4
3
4
3
4
2
5
2
2
OÇ-4
5
4
3
3
5
3
5
3
1
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu