Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Farklı iktisat okullarının tarihsel, düşünsel, toplumsal ve politik temellerini kavrar.
2.Farklı iktisat okullarının politik çıkarımlarını karşılaştırmalı olarak analiz eder.
3.Yeni iktisat okullarından ve ilgili literatürdeki yeni tartışmalardan haberdar olur.
4.İktisadi okullarla ilgili soru ve problemleri çözebilir.
5.Heterodoks iktisat hakkında görüş sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ersan BOCUTOĞLU, Karşılaştırmalı Makro İktisat, Ekin Basım Yayın, 2015.
2.Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 1980.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisadi Düşüncenin Analizinde Yöntem Sorunu
2. Hafta - Teorik
Merkantilist Öğreti, Liberal Öğreti, Fizyokratlar ve Klasik Okul
3. Hafta - Teorik
Klasik Değer Teorisi, Rant Teorisi, Ücret Fonu, Kar, Dış Ticaret Teorileri
4. Hafta - Teorik
Neo Klasik Okul, Avusturya Okulu Marjinalizmin Öncüleri, Neo Klasik Değer ve Refah, Bölüşüm, Dış Ticaret Teorileri
5. Hafta - Teorik
Neo Klasik Okula Kısmi Tepkiler: List, Carey, Patten, Stolper, Samuelson, Keynes
6. Hafta - Teorik
Keynesyen Okul
7. Hafta - Teorik
Keynesyen Yaklaşıma Tepkiler Monetarist Okul
8. Hafta - Teorik
Arz Yönlü İktisat
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Rasyonel Bekleyişler Teorisi
12. Hafta - Teorik
Kurumsal İktisat
13. Hafta - Teorik
Post Keynesci İktisat
14. Hafta - Teorik
Alternatif Okullar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
OÇ-2
5
4
3
4
3
2
3
2
2
2
OÇ-3
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu