Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İşgücü piyasasının yapısını analiz edip, yorumlar.
2.İşgücü piyasası göstergelerini yorumlar.
3.Göstergelerle ilişkili olarak işsizlik ve istihdamla ilgili olarak çözüm önerileri geliştirir.
4.Ücret ve oluşumunu saptayabilir.
5.Gelir dağılımını betimleyebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kaya ARDIÇ - Aydın YILMAZ, İktisat Okulları ve Emek Piyasası, Derin Yayınları, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşgücü Arzı ve Talebi
2. Hafta - Teorik
İşgücü Piyasasında Denge& Göç
3. Hafta - Teorik
Ücret Farklılıklarının Telafisi
4. Hafta - Teorik
Beşeri Sermaye
5. Hafta - Teorik
Ücret Yapısı
6. Hafta - Teorik
İşgücü Devri
7. Hafta - Teorik
İşgücü Piyasasında Ayrımcılık
8. Hafta - Teorik
İşgücü Sendikaları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Dönüşüm Problemi: İşgücünün Disiplini ve Teşvik Ödemeleri
12. Hafta - Teorik
İşsizlik ve İşsizlik Sigortası
13. Hafta - Teorik
İstihdam Güvencesizliği
14. Hafta - Teorik
Tam İstihdam Politikaları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
2
4
3
4
4
5
5
3
OÇ-2
4
3
2
4
3
3
4
5
5
3
OÇ-3
4
3
2
4
3
4
4
5
5
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu