Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Uluslararası politik ekonomi teorilerini kavrar.
2.Uluslararası devlet politikalarını anlar.
3.Uluslararası devlet politikalarını yorumlar.
4.Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımları karşılaştırır
5.Uluslararası finans kuruluşlarının gelişimini ve uluslararası sistemdeki fonksiyonlarını açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vural Fuat SAVAŞ, Politik İktisat, Beta Yayınları, İstanbul, 2 baskı, 2008.
2.Karl POLANYI, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Sosyal ve Ekonomik Kökenleri, İletişim Yayınları, 10.Baskı Kasım İstanbul, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Uluslararası Politik Ekonomi Kavramı ve Teorileri
2. Hafta - Teorik
Fizyokrasi ve Merkantalizm
3. Hafta - Teorik
Liberal Uluslararası Politik Ekonomi
4. Hafta - Teorik
Marksizm/ Yapısalcılık
5. Hafta - Teorik
Uluslararası Politik Ekonomi Eleştirileri
6. Hafta - Teorik
Küreselleşme Olgusu ve Uluslararası Ticaret
7. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticareti Etkileyen Devlet Politikaları: Para Politikası
8. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticareti Etkileyen Devlet Politikaları: Maliye Politikası
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Uluslararası Finans
12. Hafta - Teorik
İktisadi Gelişme
13. Hafta - Teorik
İktisadi Gelişme
14. Hafta - Teorik
Uluslararası Şirketler
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
4
4
3
4
2
OÇ-2
4
3
4
4
3
3
4
2
OÇ-3
3
4
4
4
4
3
4
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu