Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tarım piyasalarını analiz eder.
2.Tarım sektörünün diğer sektörlerden farkını tanımlar.
3.Tarım sektörünün sorunlarını ortaya koyar ve bu sorunlarla ilgili olarak alternatif politikalar önerir.
4.Tarım sektörünün ekonomi içindeki yerini ve önemini değerlendirebilir.
5.Tarım politikalarının amaç ve araçlarını ve bu araçların nasıl kullanılacağını açıklayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gülten KAZGAN, Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1993.
2.Zeynel DİNLER, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tarımın ve Toprak Mülkiyeti Düzeninin Evrimi
2. Hafta - Teorik
Tarımdan Yerine Getirilmesi Beklenilen İşlevler
3. Hafta - Teorik
Ekonomik Kalkınmada ve Milli Gelir İçinde Tarım Sektörünün Yeri ve Payı
4. Hafta - Teorik
Ekonomik Kalkınma ve Tarımsal Nüfusun Azalışı
5. Hafta - Teorik
Tarımsal Üretim Fonksiyonu
6. Hafta - Teorik
Tarımda Küçük ve Büyük İşletmeler
7. Hafta - Teorik
Tarımda Makineleşme
8. Hafta - Teorik
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Piyasalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Tarımsal Ürün Fiyatlarının İstikrarsızlığı
12. Hafta - Teorik
Tarımsal Ürünlere Devlet Müdahalesi ve Türkiye
13. Hafta - Teorik
Tarım Sektörü Açısından Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
14. Hafta - Teorik
Türkiye'de Tarım Sektörünün Sorunları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
2
4
2
3
2
OÇ-2
3
3
4
3
2
2
OÇ-3
3
2
4
2
3
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu