Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Teknolojik gelişme kavramının sınırlarını kavrar.
2.İktisat kuramlarının teknoloji ve yenilik kavramına yaklaşımını irdeler.
3.Yenilik kavramını tanımlar.
4.Yeniliğin mikro ekonomik ve makroekonomik boyutlarını ve etkilerini analiz eder.
5.Eğitim-öğrenim-öğrenen örgütü açıklayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Chris FREEMAN - Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Çev: Ergun TÜRKCAN, Tübitak Yayınları, Akademik Dizi 2, Ankara, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlara Giriş
2. Hafta - Teorik
Teknolojinin Kavramsal Görünümü
3. Hafta - Teorik
Teknolojik Gelişmenin Niteliği ve Teknolojide Genel Eğilimler
4. Hafta - Teorik
İktisat Kuramlarında Teknolojik Gelişme
5. Hafta - Teorik
Yeniliğin Mikroekonomisi
6. Hafta - Teorik
Yeniliğin Mikroekonomisi
7. Hafta - Teorik
Yeniliğin Makroekonomisi
8. Hafta - Teorik
Bilim ve Teknoloji Politikası, Amaçları, Araçları ve Göstergeleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticaret ve Teknolojik Gelişme
12. Hafta - Teorik
Teknoloji, Yenilik ve Rekabet Gücü
13. Hafta - Teorik
Teknoloji, Yenilik ve Verimlilik
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de Uygulanan Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Sonuçları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
3
2
5
2
OÇ-2
4
3
3
3
5
2
OÇ-3
3
4
3
3
5
2
OÇ-4
4
3
3
3
5
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu