Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Birgül CAMBAZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergelerden yararlanarak dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında yorum yapar ve tartışır.
2.Küresel ekonomik gelişmeler çerçevesinde ülkeler ve bölgesel entegrasyonlar düzeyinde analiz yapar.
3.Temel kaynaklar, gıda, enerji, endüstriyel hammadde, teknoloji ve çevre gibi küresel ekonomik sorunlar konusunda değerlendirme yapar.
4.Dünya ekonomisinde 20. yy da yaşanan gelişmeleri örneklerle açıklayabilir.
5.Küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İlker PARASIZ - Nalan ÖLMEZOĞULLARI ve Ufuk BAŞOĞLU, Dünya Ekonomisi: Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, Bursa, 2001
2.Erol KUTLU - Rana EŞKİNAT, Dünya Ekonomisi, Nisan Yayınevi, Eskişehir, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kaynaklar, Gıda, Enerji, Endüstriyel Hammadde ve Çevre
2. Hafta - Teorik
Sanayileşme ve Teknolojiye Yetişme Sorunu
3. Hafta - Teorik
İktisat Politikalarının Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmelere Cevap Verme Yeterliliği
4. Hafta - Teorik
Yeni Dünya Düzeni
5. Hafta - Teorik
Küreselleşme
6. Hafta - Teorik
Ekonomik Küreselleşmenin Temelleri
7. Hafta - Teorik
Küresel Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredilerin Rolü
8. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı Sonrası Bazı Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerdeki Ekonomik Gelişmeleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Rusya ve Doğu-Güney Doğu Asya Ülkelerindeki Ekonomik Gelişmeler
12. Hafta - Teorik
Son Yıllarda Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Görülen Finansal Krizler
13. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticareti Yöneten İlkeler, Bilgi Toplumu
14. Hafta - Teorik
Küresel Makro Ekonominin Temelleri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
3
4
5
3
2
2
2
1
OÇ-2
3
5
4
3
5
3
2
3
2
1
OÇ-3
4
4
3
4
5
3
2
2
2
1
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu