Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Dünya ekonomisinde finansallaşma olgusuyla kriz arasındaki ilişkiyi kurar.
2.Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının finansmanı konusunda karşılaşabilecekleri araçları ve sorunları tanır ve bu sorunların çözümüne yönelik karşılaştırmalı analiz yapar.
3.Türev araçları tanır, hangi durumlarda hangi araçların kullanılması gerektiğini bilir.
4.Uluslararası finans terminolojisini öğrenir.
5.Uluslararası sermaye ve para piyasalarını açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, 2003.
2.Hatice DOĞUKANLI, Uluslararası Finans, Karahan Kitabevi, Adana, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar, Tanımlar, Finansallaşma Olgusuyla Dünya Ekonomisinde Kriz Arasında İlişkinin Kurulması.
2. Hafta - Teorik
Uluslararası Para Sistemi, Bretton Woods Sistemi, Döviz Kuru Sistemleri
3. Hafta - Teorik
IMF ve Dünya Bankası’nın İşleyişleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmalarının Finansmanı
4. Hafta - Teorik
Dış Ödemeler Bilançosu, Tanım, Ödemeler Bilançosunun Yapısı, Dış Ödemeler, Açık ve Fazlaları, Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi ile İlgili Yaklaşımlar.
5. Hafta - Teorik
Döviz Piyasası, Döviz Piyasası İşlem Türleri, İşlemciler, Döviz Kurları, Döviz, Piyasasının Fonksiyonları ve Dövizin Vadeli Teslim Piyasası.
6. Hafta - Teorik
Döviz Kuru Değişmelerini Açıklayan Teoriler, Döviz Kurlarında Hedefi Aşma Olayı, Para İkamesi ve Döviz Kurları, Haber ve Açıklamaların Etkisi, Döviz Kurlarının Tahmini.
7. Hafta - Teorik
Döviz Piyasasında Gelecek İşlemleri.
8. Hafta - Teorik
Döviz Opsiyonları, Döviz ve Faiz Swapları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Uluslararası Risk Yönetimi
12. Hafta - Teorik
Uluslararası Mali Piyasalar: Para Piyasaları
13. Hafta - Teorik
Uluslararası Mali Piyasalar: Sermaye Piyasaları
14. Hafta - Teorik
Uluslararası Sermaye Hareketleri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
2
3
5
4
3
5
OÇ-2
5
5
3
4
4
3
2
5
OÇ-3
5
5
2
3
5
4
3
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu