Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel istatistik ve ekonometrik konulara hâkim olur.
2.İktisadi bir probleme ait ekonometrik bir model kurar.
3.Modeli tahminlemek için uygulanabilecek doğru yöntemi seçer.
4.Bilgisayar programları aracılığıyla önsav sınaması ve tahminleme yapar.
5.Ulaştıkları sonuçları yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Damodar N. GUJARATI, Temel Ekonometri, Çev: Gülay Şenesen, Ümit Şenesen, Literatür Yayınları, İstanbul, 2009.
2.James H. STOCK-Mark W. WATSON, Ekonometriye Giriş, Çev. B. Saraçoğlu, Eflatun Yayınevi, İstanbul, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
EKK Tahmin Edicilerinin Bulunuşu
2. Hafta - Teorik
EKK Tahmin Edicileri ve Hipotez Sınamaları
3. Hafta - Teorik
Çoklu Regresyon Modelleri ve Hipotez Sınamaları
4. Hafta - Teorik
Fonksiyon Biçimleri
5. Hafta - Teorik
Stata Programının Tanıtılması
6. Hafta - Teorik
Stata Programında Uygulamalar
7. Hafta - Teorik
Temel Varsayımdan Saplamalar: Çoklu Doğrusallık
8. Hafta - Teorik
Temel Varsayımdan Sapmalar: Normallik Varsayımı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Temel Varsayımdan Sapmalar: Sabit Varyans Varsayımı
12. Hafta - Teorik
Temel Varsayımdan Sapmalar: Ardışık Bağımsızlık Varsayımı
13. Hafta - Teorik
Stata Programında Uygulamalar
14. Hafta - Teorik
Stata Programında Uygulamalar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
4
2
3
5
3
4
OÇ-2
3
3
2
3
5
3
5
OÇ-3
2
4
2
3
5
2
4
OÇ-4
2
3
1
3
5
3
5
OÇ-5
3
4
2
3
5
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu