Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Rasyonel aktör modelinin erdemlerini ve sınırlarını; seçim teorisi ve davranışsal bilimlerin uygulamalarını değerlendirir.
2.Davranış bilimlerinde bir disiplin olarak ekonominin rolünü anlar.
3.Standart ekonomi teorisinin varsayımlarından ayrılan insan davranışları hakkında kanıtlar sunabilir.
4.Davranışsal iktisat ile ilgili temel terminoloji ve kavramları öğrenir.
5.İktisat biliminde karar alma süreçlerini davranışsal açıdan değerlendirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dan ARIELY, Akıldışı Ama Öngörülebilir: Kararlarımızı Biçimlendiren Gizli Kuvvetler (Çev. Asiye HEKİMOĞLU GÜL, Filiz ŞAR), Optimist, 4. Basım, 2013.
2.Richard H. THALER, Cass R. SUNSTEIN, Dürtme: Sağlık, Zenginlik ve Mutlulukla İlgili Kararları Uygulamak (Çev. Enver GÜNSEL), Pegasus, 2013.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Standart Ekonomik Model, Dürtmeler ve Deneyler
2. Hafta - Teorik
Çıpalama, Bedava!, Placebo Etkisi
3. Hafta - Teorik
Seçenek Paradoksu, Kayıptan Kaçınma, Statüko Önyargısı
4. Hafta - Teorik
Çeşitlendirme Yanılgısı, Kendini Kontrol Etme, Hiperbolik İndirgeme
5. Hafta - Teorik
Hazırda Bulunma Etkisi – Bilişsellik Karşılaştırması, Stres ve Kararlar
6. Hafta - Teorik
Taahhüt Stratejileri I-II
7. Hafta - Teorik
Dürtme: Bölüm 4, 5, 6
8. Hafta - Teorik
Risk İçeren Seçimler, Taydaş Etkileri, Yanılgı ve Sosyal Baskı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Göreli Tüketim, Diğerkâmlık ve Adalet, Hayırseverlik ve İlgi Gösterme
12. Hafta - Teorik
Yoksullar, Hilekârlık
13. Hafta - Teorik
Batık Maliyet Yanlışı, Kamusal Mülkiyet Trajedisi, Hedonik Uyum
14. Hafta - Teorik
Olasılık İhmali, Sıfır Risk Yanılgısı, Enderlik Yanılgısı
15. Hafta - Teorik
Sosyal Aylaklaşma, Üstel Büyüme, Kazananın Laneti, Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:664 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(664): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(611): DerseGoreDersDegerlendirmeGetir('14136') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 664
Değerlendirme TürüAdetYüzde