Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel uluslararası iktisadi kuruluşları kavrar.
2.Uluslararası iktisadi sistemi uluslararası iktisadi kuruluşlar bağlamında analiz eder.
3.Uluslararası iktisadi teoriler ile kuruluşların politikaları arasında bağlantılar kurar.
4.Uluslararası iktisadi sistemi yorumlar.
5.Dünya ekonomisinin şekillenmesinde başat unsurlardan olan ekonomik ve mali kurum ve kuruluşları daha yakından tanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cengiz BAŞAK, Uluslararası Örgütler, 1. Baskı, Ocak, Seçkin Yayıncılık, 2010.
2.Rıdvan KARLUK, Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, Beta Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dünya Ekonomisinde Dönüşüm ve Küreselleşme
2. Hafta - Teorik
Uluslararası Kuruluşlar, Sınıflandırılması ve Ekonomik Entegrasyon Teorisi
3. Hafta - Teorik
Uluslararası Para Fonu (IMF)
4. Hafta - Teorik
Dünya Bankası Grubu: IBRD-IDA
5. Hafta - Teorik
Dünya Bankası Grubu: IFC-MIGA
6. Hafta - Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT
7. Hafta - Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT
8. Hafta - Teorik
Dünya Ticaret Örgütü-WTO
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Birleşmiş Milletler ve İlişkilendirilmiş Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü
12. Hafta - Teorik
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı-UNCTAD
13. Hafta - Teorik
Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları
14. Hafta - Teorik
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD
15. Hafta - Teorik
Bölgesel Birleşmeler, Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
3
4
OÇ-2
2
3
3
3
OÇ-3
3
4
3
4
OÇ-4
2
3
3
3
OÇ-5
3
4
3
4