Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal refahı ölçebilmeyi kavrar.
2.Devletin sosyal refahı etkilemedeki rolünü kavrar.
3.Devletin fonksiyonlarını ve politikalarını eleştirir.
4.Genel denge teorisi hakkında bilgi sahibi olur.
5.Vergiler ve dışsallıklar kapsamında etkinlik ölçümleri yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.A. KOUTSOYIANNIS, Modern Mikro İktisat, Çev. Muzaffer Sarımeşeli, Birinci Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 1997.
2.Francis FUKUYAMA, Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Genel Denge Teorisi
3. Hafta - Teorik
Genel Denge Kuramı: Çağdaş Katkılar ve Eleştiriler
4. Hafta - Teorik
Walrasgil Genel Denge Kuramı
5. Hafta - Teorik
Sosyal Refahın Ölçümü ve Kriterleri
6. Hafta - Teorik
Refah Maksimizasyonu ve Eleştiriler
7. Hafta - Teorik
Birinci ve İkinci En İyi Yaklaşımı
8. Hafta - Teorik
Kamu Malları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Sosyal Seçim
12. Hafta - Teorik
Dışsallıklar
13. Hafta - Teorik
Optimal Gelir Dağılımı
14. Hafta - Teorik
Vergiler ve Etkinlik
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
5
2
2
3
2
2
OÇ-2
5
3
5
3
3
2
2
1
OÇ-3
5
4
5
2
2
3
2
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu