Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Turizm ekonomisine ilişkin olarak temel kavramları açıklar.
2.Ekonomi ve turizm ilişkisi hakkında yorumlar yapar.
3.Turizm piyasasını tanımlar.
4.Turizm sektöründe rekabet olgusuna ilişkin tanımlamalar yapar ve yorumlar sunar.
5.Turizm sektöründeki üst düzey yönetici adaylığının ne olduğunu değerlendirebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ozan BAHAR-Metin KOZAK, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
2.Ozan BAHAR- Metin KOZAK, Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomiye Giriş ve Temel Ekonomik Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Turizme Yönelik Temel Kavramlar ve Tanımlamalar
3. Hafta - Teorik
Ekonomi ve Turizm İlişkisi
4. Hafta - Teorik
Turizmin İkincil Etkilerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler
5. Hafta - Teorik
Turizm Arzı Özellikleri ve Arz Esnekliği
6. Hafta - Teorik
Turizm Talebi Özellikleri ve Talep Esnekliği
7. Hafta - Teorik
Talep Eğrisi ve Denge Fiyatının Oluşumu
8. Hafta - Teorik
Turizmin Olumlu Ekonomik Etkileri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Turizmin Olumsuz Ekonomik Etkileri
12. Hafta - Teorik
Turizm ve Uluslararası Rekabet
13. Hafta - Teorik
Uluslararası Turizm ve Türkiye’nin Rekabet Gücü
14. Hafta - Teorik
Turizmin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
2
3
2
OÇ-2
3
3
3
2
3
OÇ-3
3
4
2
3
2
OÇ-4
3
3
3
2
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu