Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Teknolojik değişimlerden haberdar olur.
2.Teknolojik faaliyetleri ölçer.
3.Teknoloji politikalarının temel amaçlarını ve araçlarını tanır ve bunları açıklar.
4.Dünyada süregelen teknoloji politikalarından haberdar olur ve bunları takip eder.
5.Teknolojik değişim teorilerini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. FREEMAN - L. SOETE, Yenilik İktisadı, Çev. Ergun Türkcan, Tübitak Yayınları, Ankara, 2003.
2.Kahraman EMMİOĞLU, Türkiye'nin Sanayileşme Dinamikleri, Elips Kitapları, 2013.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Endüstriyel Dinamikler: Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Teknolojik Değişmelere Tarihsel Bakış
3. Hafta - Teorik
İktisadi Büyüme ve Kalkınmada Teknolojinin Önemi
4. Hafta - Teorik
Teknolojik Değişim Teorileri (Neoklasik Kuram)
5. Hafta - Teorik
Teknolojik Değişim Teorileri (Evrimci Kuram)
6. Hafta - Teorik
Teknoloji ve Küreselleşme
7. Hafta - Teorik
Teknolojinin Ölçülmesi: Girdiler ve Çıktılar
8. Hafta - Teorik
Teknolojik Adaptasyon, Yayılma ve Transfer
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Politik Araçlar, Ulusal ve Bölgesel Yenilik Sistemleri
12. Hafta - Teorik
Teknolojik Değişme ve Politikalarda Ülke Deneyimleri
13. Hafta - Teorik
Teknolojik Değişme ve Politikalarda Ülke Deneyimleri
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de Teknoloji Politikaları ve Ulusal Yenilik Sistemi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
3
2
2
4
4
3
OÇ-2
4
3
4
2
3
4
4
2
OÇ-3
3
4
3
2
2
4
4
3
OÇ-4
4
3
4
2
3
4
4
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu