Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Muhasebe II
Ders Kodu: İŞLT104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki değişiklik oluşturan mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve rapor halinde sunulması işlemlerinin yapısını açıklamak.

Özet İçerik

Muhasebenin tarihi gelişimi, bilanço kavramı ve temel muhasebe dengesi, gelir tablosu kavramı, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, hazır ve menkul kıymetler, alacaklar ve stok hesaplarının incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aydın GERSİL
Prof. Dr. Emre CENGİZ
Öğrenme Çıktıları
1.Dönemsonu işlemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilir ve sözkonusu işlemlerinin gerekliliğini açıklayabilir.
2.Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi kanunlarındaki düzenlemeler ışığında dönemsonu ayarlamalarının nasıl yapılacağı kavrayabilir.
3.Uygun muhasebe ilkelerini kullanarak dönemsonu işlemlerini defterlere kaydedebilir.
4.Dönemsonu kayıtlarının şirket performansı üzerindeki etkisini analiz edebilir.
5.Dönemsonu işlemlerine dayalı olarak mali tabloları hazırlayıp, yorumlayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ümit GÜCENME, Genel Muhasebe, Marmara Kitabevi, İstanbul, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Stok değer düşüklükleri
2. Hafta - Teorik
Şüpheli alacaklar
3. Hafta - Teorik
Amortismanların hesaplanması
4. Hafta - Teorik
Reeskont İşlemleri
5. Hafta - Teorik
Sermaye, Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri
6. Hafta - Teorik
Yansıtma işlemleri
7. Hafta - Teorik
Gelir Hesapları
8. Hafta - Teorik
Gider Hesapları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Mizan kavramı ve hesaplanması
12. Hafta - Teorik
Dönem sonu bilançosunun hazırlanması
13. Hafta - Teorik
Gelir tablosunun hazırlanması
14. Hafta - Teorik
Uygulama
15. Hafta - Teorik
Uygulama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
2
3
OÇ-2
3
3
4
2
2
OÇ-3
2
2
2
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu