Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Davranış Bilimleri
Ders Kodu: İŞLT108
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Dersin amacı, öğrencilere, Psikoloji ve Sosyoloji başta olmak üzere çeşitli disiplinlerin işletme içerisindeki insanların davranışlarını açıklayan temel teorilerini öğreterek, bunların iş hayatında nasıl uygulanacağına dair yol göstermektir.

Özet İçerik

Davranış bilimlerinde metod, sosyal psikolojide temel kuramlar, kültür değişmeleri ve davranış, kişilik kavramı, kişilik oluşumu ve kişilik teorileri ve tipleri…

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Funda ODUNCUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Halim Emre ZEREN
Öğrenme Çıktıları
1.İnsan davranışının altında yatan temelleri analiz eder.
2.Sahip olduğu teorik bilgilerle işletmelerdeki sorunların çözümünü yorumlar.
3.Toplumla ile ilgili kavram ve teorilerin uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplum ve kültürüyle ilişkilendirerek gösterebilirler.
4.Elde edilen sonuçlara göre teori ve metotları yeniden yorumlayabilir ve ilişkilendirebilirler.
5.Davranış bilimlerinin temel kavramlarını açıklayabilirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Feyzullah, EROĞLU, Davranış Bilimleri, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Davranış Bilimlerinin Tanımı ve Gelişmesi
2. Hafta - Teorik
Davranış Bilimlerinde Metod
3. Hafta - Teorik
Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar
4. Hafta - Teorik
Davranışların Temel Kaynakları Olarak İhtiyaçlar
5. Hafta - Teorik
Davranış Düzlemi-Statü ve Rol Davranışları
6. Hafta - Teorik
Sosyal Gruplar
7. Hafta - Teorik
Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
8. Hafta - Teorik
Kültürün Tanımı, Çeşitleri ve Kapsamı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kültür Değişmeleri ve Davranış
12. Hafta - Teorik
Kişilik Kavramı, Kişilik Oluşumu ve Kişilik Teorileri ve Tipleri
13. Hafta - Teorik
Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması
14. Hafta - Teorik
Kişiler Arası İletişim ve Kitle İletişim Süreçleri
15. Hafta - Teorik
Stres Yönetimi ve Davranış
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
2
4
4
OÇ-2
1
2
4
4
OÇ-3
1
2
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu