Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik I
Ders Kodu: İŞLT205
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Sayısal verileri bilimsel yöntemlerle; tanımlama, analiz etme, özet veriler elde etme, yorumlama, çıkarımlarda ve öngörülerde bulunma yöntem ve kurallarını öğretebilmek.

Özet İçerik

Bu ders temel olasılık, istatistiksel olasılık, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik konularını ele almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Algın OKURSOY
Öğrenme Çıktıları
1.Verilerin sayısal olarak sunulabilmesi kural ve yöntemlerini kullanma becerisini verir.
2.Sayısal verilerin özet sunumunda istatistik kural ve yöntemleri kullanma becerisini kazandırır.
3.Olasılık teorisini ve kavramlarını işletme problemlerine uygulama becerisi verir.
4.Tesadüfi değişken kavramını gerçek hayatta kullanma becerisi verir.
5.Bir tesadüfî değişkenin olasılık dağılımını anlama ve tanımlama becerisi verir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Paul NEWBOLD, İşletme ve İktisat için İstatistik, Çev. Ümit ŞENESEN, Literatür Yayınları, 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistik nedir?
2. Hafta - Teorik
Sayısal bilginin özetlemesi
3. Hafta - Teorik
Olasılık
4. Hafta - Teorik
Olasılık
5. Hafta - Teorik
Kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları
6. Hafta - Teorik
Kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları. Binom olasılık dağılımı Poisson olasılık dağılımı
7. Hafta - Teorik
Sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları
8. Hafta - Teorik
Sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları. Üstel olasılık dağılımı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları. Normal olasılık dağılımı
12. Hafta - Teorik
Örnekleme ve örnekleme dağılımları. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı Örneklem toplamının örnekleme dağılımı Merkezi Limit Teoremi
13. Hafta - Teorik
Örnekleme ve örnekleme dağılımları. Örneklem oranının örnekleme dağılımı Örneklem varyansının örnekleme dağılımı
14. Hafta - Teorik
Nokta tahmini
15. Hafta - Teorik
Aralık tahmini
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
3
3
4
OÇ-2
3
2
4
4
OÇ-3
2
3
3
4
OÇ-4
3
2
4
4
OÇ-5
2
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu