Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik II
Ders Kodu: İŞLT206
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Hipotez testi, değişkenler arası ilişkilerin çözümlenmesi, değişkenlere ilişkin öngörü ve tahminlerin yapılmasına ilişkin yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu ders hipotez testleri, doğrusal korelasyon, regresyon ve varyans çözümlemeleri gibi konularını ele almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Algın OKURSOY
Öğrenme Çıktıları
1.Hipotez kurma becerisi kazanır.
2.Hipotezleri uygun yöntemler kullanarak sınama becerisi kazanır.
3.Değişkenler arası doğrusal ilişkileri bulma becerisi kazanır.
4.Geçmiş verileri kullanarak değişkenlerin geleceğe ait değerlerini tahmin etme becerisi kazanır.
5.Değişkenler arası ilişkiyi kullanarak bir değişken hakkında tahminde bulunma becerisi kazanır.
6.İki grubun ortalamaları arasındaki farkı bulma becerisi kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Paul NEWBOLD, İşletme ve İktisat için İstatistik, Çev. Ümit ŞENESEN, Literatür Yayınları, 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin konusu ve amacı. Hipotez Testi (Önsav Sınaması)
2. Hafta - Teorik
Hipotez Testi (Önsav Sınaması) Ortalamanın sınanması
3. Hafta - Teorik
Hipotez Testi (Önsav Sınaması) Varyansın sınanması
4. Hafta - Teorik
Katsayısal olmayan sınamalar
5. Hafta - Teorik
Katsayısal olmayan sınamalar
6. Hafta - Teorik
Uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler
7. Hafta - Teorik
Uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler
8. Hafta - Teorik
Doğrusal korelasyon ve regresyon
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Doğrusal korelasyon ve regresyon
12. Hafta - Teorik
Çoklu regresyon
13. Hafta - Teorik
Çoklu regresyon
14. Hafta - Teorik
Varyans çözümlemesi
15. Hafta - Teorik
Varyans çözümlemesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
3
3
4
OÇ-2
3
2
4
4
OÇ-3
2
3
3
4
OÇ-4
3
2
4
4
OÇ-5
2
3
3
4
OÇ-6
3
2
3
4