Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yönetim Bilimi
Ders Kodu: KAY107
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrencilerin yönetim konusundaki bilgilerini geliştirmek, yönetimin öğrenilebilir bir olgu olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.

Özet İçerik

Yönetim konusundaki ekoller, yönetim tarihi, yönetim teknikleri, yönetici tipleri, liderlik, yönetim düşünü gibi konular yer almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetim kavramı ve yönetimin unsurlarını bilir.
2.Bilimsel yönetimin anlamını, yönetsel düşünürlerin teorilerini, Türk Kamu Yönetiminin gelişimini bilir ve yorumlar.
3.Bürokratik örgütlerin yapısını, yeni yönetim tekniklerini, yönetim bilimindeki gelişmeleri kavrar.
4.Yönetim kavramı ve yönetimin unsurlarını bilir.
5.Bilimsel yönetimin anlamını, yönetsel düşünürlerin teorilerini, Türk Kamu Yönetiminin gelişimini bilir ve yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Namık Kemal ÖZTÜRK, Yönetim Bilimi, Neşe Matbaası, İzmir, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yönetim Kavramı, Anlamı ve Tarihsel Gelişimi
2. Hafta - Teorik
Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
3. Hafta - Teorik
Yönetim Düşünürleri (Taylor, Fayol, Chester Bernard)
4. Hafta - Teorik
Klasik Yönetim Okulu
5. Hafta - Teorik
Modern Yönetim Okulu
6. Hafta - Teorik
Yönetim ve Planlama, Planlama Çeşitleri
7. Hafta - Teorik
Organizasyon, Organizasyon Yapıları, Örgüt, Örgüt Yapıları
8. Hafta - Teorik
Yetki, Yetki Türleri (Kurmay Yetki, Fonksiyonel Yetki, Hat Yetkisi)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kamu ve Özel Yönetim-Benzerlikler ve Farklılıklar
12. Hafta - Teorik
Kamu Bürokrasisi, Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri
13. Hafta - Teorik
Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi
14. Hafta - Teorik
Bürokrasi Tanımı ve Özellikleri
15. Hafta - Teorik
Bürokrasinin Gelişimi, Bürokrasi ve Siyasi Kurumlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
2
2
3
2
2
OÇ-2
2
1
1
2
1
2
OÇ-3
1
2
2
3
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu