Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Liderlik
Ders Kodu: İK250
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Liderlik süreci ile ilgili temel kavramları ve liderliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmek, liderlik davranışlarının gelişimini sağlayabilmektir.

Özet İçerik

Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Liderlik kavramının tanır.
2.lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik yaklaşımlarını kavrar.
3.Lider yönetici olabilme perspektifi kazanır.
4.Girişimciliğin yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel boyutta farklılaşan yönlerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanır.
5.Geleneksel liderlik, etkileşimsel liderlik, karizmatik liderlik, yıkıcı liderlik, dönüştürücü liderlik gibi farklı liderlik teorilerine uygulama alanından örnekler verebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Thomas CLEARY, Liderlik Sanatı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1993.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Liderliğin Etkin Tanımları
2. Hafta - Teorik
Nasıl Lider Olunur?
3. Hafta - Teorik
Lider-Yönetici Farkı
4. Hafta - Teorik
Liderlerin Güç Kaynakları
5. Hafta - Teorik
Liderlik Davranış Biçimleri
6. Hafta - Teorik
Etkin Liderlerin Genel Özellikleri
7. Hafta - Teorik
İyi Bir Liderde Hangi Özellikler Olmalı?
8. Hafta - Teorik
Liderlik Tarzları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Liderlikte Ortak Özellikler
12. Hafta - Teorik
Yönetimde Kişiliğin Önemi
13. Hafta - Teorik
Liderlik ve Sorunlar
14. Hafta - Teorik
Liderlik ve Başarı Döngüsü
15. Hafta - Teorik
Liderlerin Problem Çözümü
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders132365
Bireysel Çalışma130339
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı125126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
4
3
3
OÇ-2
2
4
5
3
OÇ-3
2
4
3
3
OÇ-4
2
4
3
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu