Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Siyaset biliminin temel kavramlarını açıklar.
2.Bu disiplin kapsamında yer alan farklı disiplinleri değerlendirebilmek için gerekli analitik düşünme yeteneğini kazanır.
3.Siyaset bilimi alanında bilimsel metinleri okumada ve araştırma yapmada yetkinlik kazanır ve yorumlar.
4.Siyaset biliminin temel kavramlarını açıklar.
5.Bu disiplin kapsamında yer alan farklı disiplinleri değerlendirebilmek için gerekli analitik düşünme yeteneğini kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ahmet Taner KIŞLALI, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, 1997.
2.Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara, 1999
3.Mümtaz’er TÜRKÖNE, Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Siyaset Nedir? Siyasetin Tanımlanması, Temel Kavramlar, Temel Yaklaşımlar
2. Hafta - Teorik
Devlet: Devlet Nedir? Devlet Teorileri, Devletle İlgili Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Demokrasi: Demokrasinin Tanımı, Tarihi
4. Hafta - Teorik
Demokrasi Modelleri: Doğrudan Demokrasi, Yarı Doğrudan Demokrasi, Liberal Demokrasi
5. Hafta - Teorik
Siyasal Rejimler: Otoriter Rejimler, Totaliter Rejimler, Demokrasiler
6. Hafta - Teorik
Siyasi İdeolojiler-1 :Liberalizm, Muhafazakarlık, Milliyetçilik
7. Hafta - Teorik
Siyasal İdeolojiler-2: Sosyalizm, Marksizm, Sosyal Demokrasi
8. Hafta - Teorik
Küresel Siyaset: Dünya Siyasetini Anlamak, Küreselleşmenin Dinamikleri, Dünya Devleti Tartışmaları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Ulusaltı Siyaset: Merkezden Yönetim- Yerinden Yönetim, Federal Sistemler, Üniter Sistemler, Etnik Siyaset
12. Hafta - Teorik
Ekonomi ve Toplum: İktisadi Sistemler, Sosyal Yapılar
13. Hafta - Teorik
Siyasi Kültür, Siyasal Katılma, İletişim: Siyasi Partiler, Baskı Grupları, Oy Verme Davranışı, Siyasi Anlamda İletişim
14. Hafta - Teorik
Partiler ve Parti Sistemleri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
2
2
3
OÇ-2
2
4
2
3
2
OÇ-3
2
3
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu