Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Zeliha CAN ERGÜN
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmecilik temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2.İşletmelerin ekonomik, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkileri ve rolleri konusunda bilgi sahibi olur.
3.İşletmenin işlevsel alanları hakkında bilgi sahibi olur ve işletme faaliyetleri ile ilgili etik ve sosyal konuları analiz eder.
4.İşletmelerin kurulması, büyümesi, türleri ve ekonomik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olur.
5.İşletme konuları ile ilgili konularda değerlendirme yapabilme becerisini kazanır
6.İşletme fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur ve bu fonksiyonların işletme başarımındaki rollerini analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Muammer DOĞAN, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2012.
2.M. Şerif ŞİMŞEK - Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, Eğitim Yayınevi, Konya, 2016.
3.Kadri MİRZE, İşletme, Literatür Yayınevi, İstanbul, 2010.
4.Mümin ERTÜRK, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, BETA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşletme Olgusu, İşletme Bilimi ve Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
İşletmelerin Motivasyonları ve İşlevleri
3. Hafta - Teorik
İşletmenin Çevresi ve Ekonomik Koşulların İncelenmesi
4. Hafta - Teorik
İşletmelerin Kurulması: Kuruluş Aşamaları, Talep Öngörümlemesi ve Pazar Araştırması
5. Hafta - Teorik
İşletmelerin Kurulması: Kuruluş Yeri Seçimi ve Kapasite Planlama
6. Hafta - Teorik
İşletmelerin Büyümesi, Sınıflandırılması, Maliyet ve Gelirleri
7. Hafta - Teorik
İşletmenin Verimliliği
8. Hafta - Teorik
İşletme Fonksiyonları ve Yönetim
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Üretim, Kalite Yönetimi ve Kalite Kontrolü
12. Hafta - Teorik
Tedarik ve Pazarlama
13. Hafta - Teorik
İnsan Kaynaklarını Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Finansal Yönetim ve Muhasebe
15. Hafta - Teorik
Halkla İlişkiler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
4
4
3
OÇ-2
3
4
3
2
4
OÇ-3
2
3
2
2
2
OÇ-4
2
2
3
3
3
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu