Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Seminer
Ders Kodu: EPÖ701
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 2
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literature araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literature araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literature ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır

Özet İçerik

Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesi olup, literatüre araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve powerpoint ile sunumu gibi bağımsız bir araştırma için elzem olan iş paketlerini kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ELİTOK KESİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Beste DİNÇER
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Ruken AKAR VURAL
Öğrenme Çıktıları
1.Bir konuda detaylı bir literatüre araştırması yapabilme
2.İlgi alanında ya da farklı bir alanda bir probleme çözüm üretebilme
3.Literatür araştırması sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilme
4.Raporu bir dinleyici topluluk önünde sunabilme
5.Eğitim sistemindeki problemleri belirleyebilme
6.Eğitim sistemindeki problemleri detaylı biçimde incelemeye istekli olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
2.Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
3.Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama(11. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4.Yıldırım, C. (2007). Bilim Felsefesi (11. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
5.Çalışılan konu ile ilgili referans bilgileri içeren kitap ve makaleler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
2. Hafta - Teorik
Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak (devam)
3. Hafta - Teorik
Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
4. Hafta - Teorik
Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
5. Hafta - Teorik
Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
6. Hafta - Teorik
Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
7. Hafta - Teorik
Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
8. Hafta - Teorik
Yapılan gelişmelerin izlenmesi
9. Hafta - Teorik
İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
10. Hafta - Teorik
İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak (Devam)
11. Hafta - Teorik
Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
12. Hafta - Teorik
Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
13. Hafta - Teorik
Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
14. Hafta - Teorik
Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
15. Hafta - Teorik
Raporun tamamlanması ve bir dinleyici bir kitle önünde sunulması
16. Hafta - Teorik
Raporun ve sunumun değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Seminer1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Seminer120222
Okuma103030
Bireysel Çalışma163048
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
5
5
4
4
4
OÇ-2
5
5
5
5
3
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
4
4
OÇ-4
5
4
4
5
5
4
4
3
5
OÇ-5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
OÇ-6
5
4
5
5
5
5
4
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu