Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Ve İklim Değişikliği
Ders Kodu: KYL506
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İklim değişikliği dünyayı gelecekte etkilemesi en muhtemel küresel sorunların başında gelmektedir. Bu sorun karşısında siyasi rejim ve ideoloji gibi farklılaştırıcı unsurların üzerinde uzlaşmacı küresel stratejiler hazırlamanın ve uygulamanın önemi hissedilmektedir. Bu dersin kapsamında iklim değişikliğinin etkisi ve boyutlarının yanında küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadeledeki ortak stratejilerin ve uluslar arası rollerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

İklim değişikliği ve etkileri. İklim etiği. İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası çalışmalar. İklim değişikliği sözleşmeleri. İklim değişikliği ve toplumsal etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İklim değişikliğinin etki ve boyutları hakkında bilgi sahibi olma
2.İklim değişikliği konusunda uluslararası örgütlerin ve aktörlerin rollerini kavrama
3.Türkiye'nin iklim değişikliğindeki konumunu ortaya koyma
4.Alandaki uygulama-işleyiş ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak.
5.Disiplindeki öğretiler ve teoriler konusunda bilgi sahibi olmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yunus Emre Özer, Climate Change", "Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility",DOI 10.1007/978-3-642-28036-8,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Almanya,(2013), p.355-362,
2.Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020
3.Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023
4.Zerrin Toprak Karaman, Çevre Yönetimi ve Politikası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin içeriğiyle ilgili genel bilgilendirme ve tanışma
2. Hafta - Teorik
İklim değişikliği kavramı, boyutu ve önemi
3. Hafta - Teorik
İklim değişikliği bahsinde küresel uzlaşma/çatışma senaryoları
4. Hafta - Teorik
İklim değişikliğinin insan ve doğa üzerine etkileri: sel, açlık, kuraklık
5. Hafta - Teorik
İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri
6. Hafta - Teorik
Uluslararası iklim değişikliği stratejileri ve sözleşmeleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ara Sınavlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Montreal Protokolü ve BM İklim Değişikliği Sözleşmesi
10. Hafta - Teorik
Kyoto Protokolü
11. Hafta - Teorik
Post-Kyoto müzakereleri, IPCC ve CANCUN süreci
12. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği'nin 2020 ve 2050 hedefleri ve iklim değişikliği stratejisi
13. Hafta - Teorik
UNDP, Dünya Bankası ve OECD
14. Hafta - Teorik
FAO, WHO, Greenpeace, WWF
15. Hafta - Teorik
Yeni küresel iklim müzakerelerinde teknoloji transferi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
2
1
5
3
OÇ-2
2
3
4
5
OÇ-3
2
3
2
1
4
5
OÇ-4
1
2
2
1
1
OÇ-5
4
2
3
5
2
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu