Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ders Kodu: HTR505
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencinin ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgileri, kavramları, araştırmaları analiz etmesi, her gelişim döneminde ki bireylerin ruh sağlığını etkileyen internal ve eksternal faktörleri tanımlama ve hemşirenin ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesi, hastalıklarda bakım ve rehabilitasyonuna ilişkin becerileri kazanmasıdır.

Özet İçerik

Bu ders; ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramcılar ve kuramların gözden geçirilmesi, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, ruhsal hastalıklar acil durumların ele alınması ve bakım kavramını öğretir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesini tartışabilme,
2.Psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramcıları ve kuramlarını tartışabilme,
3.Psikiyatrideki ekolleri ve akımları tartışabilme
4.Sistem teorileri, gelişim teorileri, öğrenme teorilerini ifade edebilme,
5.Danışmanlık ve yardım becerilerini kullanabilme,
6.Ruhsal sorunu olan bireyi değerlendirebilme,
7.Psikiyatride kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerini sıralayabilme,
8.Hastanın hastalıklara uyumunu ve rehabilitasyonunu sağlayabilme
9.Kriz, krize müdahale ve stresle baş etme yöntemlerini tartışabilme
10.Genel sağlık sistemi içinde konsültasyon liyazon psikiyatri uygulamalarının sağlık sistemine etkisini tartışabilme,
11.Etik ilke ve kavramlarını uygulamalara yansıtmada istekli olma,
12.Ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici yöntemleri gereksinimi olan bireylere uygulayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
2.Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
3.Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
4.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
5.Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
6.Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997.
7.McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
8.Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul.
9.Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul.
10.Barry PD. (2002). Mental Health and Mental İllness. Lippincott Company, Philadelphia.
11.Isaacs A. (2001) Mental Health and Psychiatric Nursing. 3rd Ed. Lippincott Company, Philadelphia
12.Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
13.Varcarolis EM (eds). (1998) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia.
14.Videbeck SL. (2004) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
15.Schultz JM, Dark SL. Basic concepts. Manual of Psychiatric Nursing Care, üçüncü baskı, Scott- Foresman, 1990, s.7-15.
16.Mcbride AB: "Psychiatric Nursing In The 1990", Arch Psyc Nurs 4(1):21-27, 1990.
17.Rawlins R, Williams S, Beck C: Mental Health Nursing, Third Edition, Mosby Yera Book, 1997.
18.Stuart GW, Suddeen SJ: Principles and Practice Psychiatric Nursing, Mosby Company, Toronto, 1987.
19.Fortinash KM, Holoday PA: Psychiatric Mental Health Nursing, Mosby Company, Philadelphia, 1996.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve Dersin Tanıtımı -Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliğinin Tarihsel Süreci
1. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
2. Hafta - Teorik
Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar-Temel Kuramlar ve Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği
2. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
3. Hafta - Teorik
Terapötik Ortam ve Çevre Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Etik Yasal Sorunlar-Ruh Sağlığı Bozukluklarında Tanı Kriterleri ve Hemşirelik Süreci
3. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
4. Hafta - Teorik
Ruhsal Bozukluklara Giriş Duygulanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı-Somotoform ve Disosiyatif Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Psikosomatik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
5. Hafta - Teorik
Kişilik Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Cinsel İşlev Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı-Madde Kullanım Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı Organik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı
5. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
6. Hafta - Teorik
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları-Psikiyatrik Rehabilitasyon
6. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
7. Hafta - Teorik
Psikiyatride Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği-Psikiyatride Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği
7. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
8. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği-Genel Tıpda Ruh Sağlığı bozuklukları ve multidisipliner yaklaşım
9. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
10. Hafta - Teorik
Yaşamı tehtit eden hastalığa sahip bireylerin bakımı-Ruhsal bozukluklarda ilaç tedavileri ve hemşirelik bakımı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
11. Hafta - Teorik
Ruhsal hastalıklarda önleme-Önleme düzeyleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
12. Hafta - Teorik
Ruhsal bozukluklar ve sağlığın yükseltilmesi-Çocuklukta görülen ruhsal bozukluklar
12. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
13. Hafta - Teorik
Ergenlerin ruh sağlığı sorunları-Yaşlılık ve Ruh Sağlığı
13. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
14. Hafta - Teorik
Bağımlılık ve hemşirelik bakımı Ruhsal bozukluğu olan Evsiz Bireyler Sokak çocukları Ruhsal bozukluğu olan Mahkumlar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
15. Hafta - Teorik
Toplumda Şiddet ve İstismar Şiddet ve istismar mağdurlarının bakımı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
16. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav120424
Dönem Sonu Sınavı120222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-9
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-10
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-11
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-12
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu