Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Ders Kodu: HTR506
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 6
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencinin ruh sağlığı ve hastalıkları alanında edindiği kuramsal bilgiler ve ruh sağlığı hemşireliğine ilişkin becerileri kullanarak ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik bakım planlayıp uygulayabilmesidir.

Özet İçerik

Bu derste öğrenci, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği derslerinde edindiği teorik bilgiyi ruh sağlığı ve psikiyatri hastalarının bakımına aktarmak için psikiyatri hastaları ile tanılayıcı görüşme, terapötik görüşmeler yapar, hastalara ilişkin gözlem yapar, gözlem raporu yazar, günaydın toplantılarına katılır ve toplantıları yönetir ve hasta ve ailelere psikoeğitim yapar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ruhsal sorunu olan hasta ile görüşme yapabilecek
2.Ruhsal sorunu olan bireyleri gözlemleyebilecek
3.Ruhsal sorunu olan bireyi değerlendirebilecek,
4.Danışmanlık ve yardım becerilerini kullanabilecek.
5.Ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici yöntemleri gereksinimi olan bireylere uygulayabilecek
6.Psikiyatri Hemşireliği alanındaki kuramları bakım planına uyarlayabilecek,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
2.Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
3.Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
4.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
5.Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
6.Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997.
7.McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
8.Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul.
9.Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul.
10.Barry PD. (2002). Mental Health and Mental İllness. Lippincott Company, Philadelphia.
11.Isaacs A. (2001) Mental Health and Psychiatric Nursing. 3rd Ed. Lippincott Company, Philadelphia
12.Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London
13.Varcarolis EM (eds). (1998) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia.
14.Videbeck SL. (2004) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
15.Schultz JM, Dark SL. Basic concepts. Manual of Psychiatric Nursing Care, üçüncü baskı, Scott- Foresman, 1990, s.7-15.
16.Mcbride AB: "Psychiatric Nursing In The 1990", Arch Psyc Nurs 4(1):21-27, 1990.
17.Rawlins R, Williams S, Beck C: Mental Health Nursing, Third Edition, Mosby Yera Book, 1997.
18.Stuart GW, Suddeen SJ: Principles and Practice Psychiatric Nursing, Mosby Company, Toronto, 1987.
19.Fortinash KM, Holoday PA: Psychiatric Mental Health Nursing, Mosby Company, Philadelphia, 1996.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve Dersin Tanıtımı-Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliğinin Tarihsel Süreci
1. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
2. Hafta - Teorik
Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar-Temel Kuramlar ve Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği
2. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
3. Hafta - Teorik
Terapötik Ortam ve Çevre Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Etik Yasal Sorunlar-Ruh Sağlığı Bozukluklarında Tanı Kriterleri ve Hemşirelik Süreci
3. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
4. Hafta - Teorik
Ruhsal Bozukluklara Giriş Duygulanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı-Somotoform ve Disosiyatif Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Psikosomatik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
4. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
5. Hafta - Teorik
Kişilik Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Cinsel İşlev Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı-Madde Kullanım Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı Organik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı
5. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
6. Hafta - Teorik
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları-Psikiyatrik Rehabilitasyon
6. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
7. Hafta - Teorik
Psikiyatride Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği-Psikiyatride Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği
7. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
8. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Kum, N., Pektekin, Ç., Özcan, A., Terakye, G., Özaltın, G., Yurt, V., Öz, F.,Doğan, S., Buldukoğlu, K.,: Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. Ed:N.Kum, Vehbi Koç Yayınları, İstanbul, 1996. Keltner, N.L., Schwecke, L.H., Bostrom, C.E., Psychiatric Nursing, Second Edition, Mosby Company, 1995. Gençtan, E., Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, 9.Basım, Remzi Kitabevi, Ankara, 1993.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav I
9. Hafta - Teorik
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği-Genel Tıpda Ruh Sağlığı bozuklukları ve multidisipliner yaklaşım
9. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
9. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
10. Hafta - Teorik
Yaşamı tehtit eden hastalığa sahip bireylerin bakımı-Ruhsal bozukluklarda ilaç tedavileri ve hemşirelik bakımı
10. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
11. Hafta - Teorik
Ruhsal hastalıklarda önleme-Önleme düzeyleri
11. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
12. Hafta - Teorik
Ruhsal bozukluklar ve sağlığın yükseltilmesi-Çocuklukta görülen ruhsal bozukluklar
12. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
13. Hafta - Teorik
Ergenlerin ruh sağlığı sorunları-Yaşlılık ve Ruh Sağlığı
13. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
14. Hafta - Teorik
Bağımlılık ve hemşirelik bakımı Ruhsal bozukluğu olan Evsiz Bireyler Sokak çocukları Ruhsal bozukluğu olan Mahkumlar
14. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
15. Hafta - Teorik
Toplumda Şiddet ve İstismar Şiddet ve istismar mağdurlarının bakımı
15. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
15. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
16. Hafta - Uygulama
Hastanın sağlık durumunu değerlendirme, sağlık sorunlarını saptama, bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme, hasta ile terapötik iletişim kurma.
16. Hafta - Ön Hazırlık
Kum, N., Pektekin, Ç., Özcan, A., Terakye, G., Özaltın, G., Yurt, V., Öz, F.,Doğan, S., Buldukoğlu, K.,: Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. Ed:N.Kum, Vehbi Koç Yayınları, İstanbul, 1996. Keltner, N.L., Schwecke, L.H., Bostrom, C.E., Psychiatric Nursing, Second Edition, Mosby Company, 1995. Gençtan, E., Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, 9.Basım, Remzi Kitabevi, Ankara, 1993.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav240284
Dönem Sonu Sınavı140242
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu