Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Anabilim Dalı Başkanı
Teknoloji yönetimi, örgütün stratejik amaç ve faaliyetleriyle ilgili hedeflerinin şekillenmesinde ve ulaşılmasında, teknik kapasite planlaması, gelişimi ve kullanımı için yönetim, bilim ve mühendislik alanları arasında bağlantının yapılmasını sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Amerikan Ulusal Araştırma Kurumu’nun raporuna göre, Teknoloji yönetimi; "Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır.
Tarihçesi
Üniversitemiz 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olan 23 üniversiteden biri olarak 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin kuruluş kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an Üniversitemiz 11 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 56 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Misyon
Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler ve araştırıcılar yetiştirmek. Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. Doğru bir teknoloji yönetimiyle işletme teknolojik gelişmelerin nelere yol açacağını önceden tahmin edebilir ve gerek yatırımını, gerekse üretimini, bu gelişmelere göre düzenleyebilir.
Vizyon
Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir bölüm olmak.
Amaç
Programda, teknoloji yömetimi alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda önerilen Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, işletmelerin rekabet avantajı yakalama yolunda en önemli ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü ve uzman yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Fiziki Altyapı
Fakültemiz bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma için öğrencilere tahsis edilmiş olan bilgisayar laboratuvarlarında 42 (kırk iki) internet bağlantılı bilgisayar mevcuttur. Ayrıca yerleşke içinde çevrimiçi internet erişimi bulunmaktadır. Bölümde görevli her öğretim elemanının kendisine tahsis edilmiş olan internet bağlantılı bir bilgisayarı ve yazıcısı vardır.
Teknik Altyapı
Fakültemizde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği 2 (iki) adet bilgisayar laboratuvarı ve toplam 42 adet bilgisayar vardır. Yerleşke içindeki tüm bilgisayarlar lisansüstü öğrencilerinin kullanımına da açık olacaktır. Öğrencilerimiz diledikleri zaman bu bilgisayarlardan sınırsız olarak yararlanabilirler. Yüksek lisans sınıflarında sunum için programlı bilgisayar ve projeksiyon cihazı gibi çeşitli ekipmanlar sabit olarak bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu