Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Sisteminin Analizi
Ders Kodu: BFN506
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Türk vergi sistemini ayrıntılı olarak ele alarak bu konuda öğrencilerin gelişimini sağlamak.

Özet İçerik

Türk vergi hukukunun kaynaklarının belirtilmesi. Kaynaklarından en önemlisi olan gelir vergisinin tanımının yapılması, mükellefiyet biçimlerinin tanımlanması. Gelirin unsurlarının ayrıntılı açıklanması. Gelir vergisinin tarhının, toplanma esaslarının belirtilmesi. İkinci önemli kalem olan Kurumlar vergisinin açıklanması. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin, Servet üzerinden alınan vergilerin, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin anlatılması. Türkiye’de vergi sistemi uygulamalarının açıklanması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1.Türk vergi sisteminin unsurlarını ve önemini kavrayabilme
2.Türk vergi sisteminin genel iktisattaki yerini açıklayabilme
3.Vergi Sisteminin ekonomi politikaları uygulamada etkin bir araç olduğunu anlayabilme, buna bağlı olarak vergi politikalarının etkinliğini analiz edebilme
4.Türkiye’de uygulanan vergi sisteminin sentez edilebilme
5.Türkiye’de Vergi sistemi uygulamalarını hakim olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tosuner, M., Arıkan, Z.,(2008), Türk Vergi Sistemi, Maliye bölümü masaüstü yayıncılık birimi, İzmir
2.Senyuz, D.(2003) Turk Vergi Sistemi, Ezgi Kitabevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türk vergi hukukunun kaynakları
2. Hafta - Teorik
Gelir vergisi: tanımlama, mükellefiyet biçimleri
3. Hafta - Teorik
Gelir unsurları, istisna, muafiyet ve indirimler ve önemi
4. Hafta - Teorik
Matrah, beyan esası
5. Hafta - Teorik
Gelirin toplanması, vergi tarifesi
6. Hafta - Teorik
Tarh işlemleri
7. Hafta - Teorik
Kurumlar vergisi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, banka ve sigorta muamleleri vergisi
10. Hafta - Teorik
Harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, banka ve sigorta muamleleri vergisi
11. Hafta - Teorik
Servet üzerinden alınan vergiler; veraset ve intikal vergisi,
12. Hafta - Teorik
Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi
13. Hafta - Teorik
Yerel yönetim vergileri
14. Hafta - Teorik
Türkiye’de Vergi sistemi uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Türkiye’de Vergi sistemi uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
5
5
3
3
3
4
OÇ-2
3
5
4
3
4
3
5
4
4
OÇ-3
5
4
5
3
4
4
5
4
3
OÇ-4
3
4
5
4
4
3
3
4
3
OÇ-5
5
4
3
3
4
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu