Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Hukukunun Analizi
Ders Kodu: BFN534
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Türk vergi sistemini düzenleyen mevcut hukuki yapının genel bir çerçevesini çizerek, vergilemeye ilişkin kavramları açıklamak, idare ve mükellef açısından yerine getirilmesi zorunlu ödev ve yükümlülükler hakkında gerekli bilgileri vermek ve vergi ile ilgili temel bilgilere dayalı olarak, Türk Vergi Sistemi kapsamındaki vergileme rejimini ortaya koyarak, vergi uygulamaları ile ilgili hukuki, teorik ve pratik bilgileri kazandırmak.

Özet İçerik

Türk Vergi Sistemi, gelir üzerinden alınan vergiler, Türk Vergi Sistemi kapsamındaki vergileme uygulamaları, vergi uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili ile vergi yargısı gibi kavramları açıklayabilme
2.Şekli vergi hukuku ile maddi vergi hukuku arasındaki ayrımı yapabilme
3.Vergi Usul Kanunu'nda yer alan vergi, resim ve harçlar ile bunlara ait vergi cezaları ve gecikme zamlarının uygulanış biçimlerini sıralayabilme
4.Vergileme ilişkisinde taraf olan mükellef ve devletin uymak durumunda oldukları tüm yükümlülükler ile hak ve ödevleri anlatabilme
5.Tüm vergileri ilgilendiren usul hükümlerinin yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nun genel esaslarını yorumlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mehmet TOSUNER, Zeynep ARIKAN, Vergi Usul Hukuku, İzmir, 2012.
2.Beyanname Düzenleme Klavuzu Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Vergi Hukukunun Temeli (Tanımı, Kapsamı, Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi, Dalları, Kaynakları)
2. Hafta - Teorik
Vergilendirme Yetkisi, Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu
3. Hafta - Teorik
Vergilendirmede Taraflar (Vergi Alacaklısı, Borçlusu, Vergi Hukukunda Ehliyet ve Temsil, Sorumluluk)
4. Hafta - Teorik
Vergilendirmede Süreler
5. Hafta - Teorik
Vergi Alacağının Tespiti (Tarh, Tebliğ)
6. Hafta - Uygulama
Vergi Alacağının Tespiti (Tahakkuk)
7. Hafta - Teorik
Vergi Alacağının Tespiti (Vergi Alacağının Ortadan Kalkması)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Yükümlülerin Denetlenmesi Yolları (Yoklama, İnceleme, Arama, Bilgi Toplama)
10. Hafta - Teorik
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Yükümlülerin Denetlenmesi Yolları (Yoklama, İnceleme, Arama, Bilgi Toplama)
11. Hafta - Teorik
Değerleme, Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi
12. Hafta - Teorik
Değerleme, Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi
13. Hafta - Teorik
Vergi ziyaı cezası
14. Hafta - Teorik
Usulsüzlük cezaları, Kaçakçılık cezası
15. Hafta - Teorik
Cezaları artıran ve ortadan kaldıran haller
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
2
1
2
3
2
1
2
1
4
OÇ-2
2
3
4
2
1
3
2
4
3
OÇ-3
2
3
4
2
1
2
1
2
3
OÇ-4
2
1
2
1
2
1
2
1
4
OÇ-5
2
1
2
3
2
1
2
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu