Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sulak Alan Ekolojisi ve Yönetimi
Ders Kodu: ZPM508
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Sulak alan ekolojisi ve işlevi hakkındaki temel bilgiyi artırma; sulak alan yaban hayatı yönetimi hakkındaki bilgiyi artırma; sulak alanların tanımlanması, sınıflandırılması, restorasyonu ve sorunlarının azaltılması hakkında bilgi sağlama

Özet İçerik

Sulak alan tanımları, tipleri ve sınıflandırılması; sulak alanların hidrojeomorfolojik yapısı, fiziksel ve biyotik karakteristikleri; sulak alanlarda enerji akışı ve popülasyon dinamikleri, sulak alan türleri ve habitatları; sulak alanlardaki tehdit altındaki endemik türler, sulak alan yasal mevzuatı, politikası ve yönetiminin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Barış KARA
Öğrenme Çıktıları
1.Sulak alanların tipleri ve sınıflarını kavrama,
2.Sulak alanların hidrojeomorfolojik yapısını anlayabilme,
3.Sulak alanların fiziksel ve biyotik karakteristiklerini kavrayabilme,
4.Sulak alanlardaki popülasyon dinamiklerini değerlendirebilme,
5.Sulak alan türleri ve habitatlarını irdeleyebilme,
6.Sulak alanlardaki tehdit altındaki endemik türleri hakkında bilgi sahibi olma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Keddy, P.A., 2010. Wetland Ecology: Principles and Conservation, second edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 476 pages.
2.Mitsch, W.J., Gosselink, J.G., Zhang, L., Anderson, C.J., 2009. Wetland Ecosystems, John Wiley&Sons Inc., New Jersey, USA, 295 pages.
3.Mitsch, W.J., Gosselink, J.G., 2007. Wetlands, John Wiley&Sons Inc., New Jersey, USA, 582 pages.
4.Romanowski, N., 2009. Planting Wetlands and Dams: a Practical Guide to Wetland Design, Construction and Propagation, 2nd ed., Landlinks Press, Collingwood VIC, Australia, 126 pages.
5.Smardon, R.C., 2009. Sustaining the World’s Wetlands, Setting Policy and Resolving Conflicts, Springer Sciences Business Media, LLC, New York, USA, 326 pages.
6.Faber-Langendoen, D., Kudray, G., Nordman, C., Sneddon, L., Vance, L., Byers, E., Rocchio, J., Gawler, S., Kittel, G., Menard, S., Comer, P., Muldavin, E., Schafale, M., Foti, T., Josse, C., Christy, J., 2008. Ecological Performance Standards for Wetland Mitigation: An Approach Based on Ecological Integrity Assessments. NatureServe, Arlington, VA., USA, 65 pages.
7.Cole, C.A., Serfass, T.L., Brittingham, M.C., Brooks, R.P., 1996. Managing Your Restored Wetland, Neil Dowlin (ed.), The Pennsylvania State University, USA, 45 pages.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, kapsamı, işleyişi hakkında genel bilgilendirme
2. Hafta - Teorik
Sulak alan tanımları ve tipleri
3. Hafta - Teorik
Sulak alanların sınıflandırılması
4. Hafta - Teorik
Sulak alanların ekolojisi ve işlevleri
5. Hafta - Teorik
Sulak alan iklimleri
6. Hafta - Teorik
Sulak alan florası ve faunası
7. Hafta - Teorik
Tehdit altındaki türler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Dünya sulak alanları
10. Hafta - Teorik
Sulak alan üzerindeki tehditler ve sulak alan kayıpları
11. Hafta - Teorik
Uluslararası sulak alan politikası ve yönetimi
12. Hafta - Teorik
Uluslararası yasalar ve uygulamalar
13. Hafta - Teorik
Ulusal sulak alan politikası ve yönetimi
14. Hafta - Teorik
Sulak alan restorasyonu
15. Hafta - Teorik
Sulak alanların izlenmesi ve değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1473140
Dönem Ödevi1617
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
3
4
5
OÇ-2
1
3
4
5
OÇ-3
1
3
4
5
OÇ-4
1
3
4
5
OÇ-5
1
3
4
5
OÇ-6
1
3
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu