Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp’a ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olabilme
2.Kök hücre eldesi ve karakterizasyonu konusunda bilgi sahibi olma
3.Kök hücre kaynakları, kök hücre tipleri ve birbirinden farklarını öğrenme
4.Kök hücrenin moleküler ve genetik yapısını kavrayabilme
5.Kök hücre kültürü yöntemlerini öğrenme ve yapabilme
6.Kök hücre alanındaki bilgileri güncel gelişmeler doğrultusunda araştırmalara uyarlayabilme
7.Kök hücre araştırmalarında kullanılan moleküler laboratuar yöntemleri kullanabilme
8.Kök hücre ile ilgili in vitro hastalık modelleri ve in vivo deneyleri öğrenme
9.Kök hücre tedavileri ve klinik kullanımı konusunda bilgi sahibi olma
10.Bağımsız olarak araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun araştırma yürütebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu