Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlıkta Kültürlerarası Farklılıklar
Ders Kodu: STU516
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Öğrencinin içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini ve kültürel değişimlerini tanımasını sağlayarak; primer olarak bireyin sekonder olarak aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde kültürel farklılıkların ve etkilerinin belirlenmesi, tanınması, kültürlerarası etkilenmeye yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Özet İçerik

Kültürün tanımı, kültürel yapılar ve tanımları, kültürel farklılıklar ve değerlerin sağlık ve hastalığa etkisi, inanç sistemi ve değer yargıları, tutumlar, kültür ve sağlık inancı öneminin değerlendirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kültür kavramı ve kuramları konusunda bilgi kazanabilme
2.2. Gelenek ve görenekler ve mevcut kültürel yapılar; kültürel tutumlar, önyargılar ve toplumsal eşitsizlikler bağlamında sağlık ve hastalığı tartışabilme
3.Kültürün önemini, kültürel değerlerin etkisini kavrayabilme
4.Öğrencinin cinsiyet farklılıklarını anlayabilmesi
5.Öğrencinin etnik ve nesil farklılıklarını anlayabilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kongar,E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul
2.Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik Ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57
3.3. Bayık A(2004). Araştırma Kültürü. Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Semp. Programı ve Kitabı. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği39-54
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma, dersin amacı ve kültür kavramının incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Kültürün sağlığa etkisi, kültürler arası etkileşimin rolü
3. Hafta - Teorik
Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar
4. Hafta - Teorik
Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar
5. Hafta - Teorik
Sağlık bakımında güç kullanımı ve kültüre etkisi
6. Hafta - Teorik
Kültür ve sağlık inançları
7. Hafta - Teorik
Kültür ve değişim ilişkisi
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri
10. Hafta - Teorik
Sağlıkta geleneksel/kültürel uygulamalar
11. Hafta - Teorik
Sağlıkta geleneksel/kültürel uygulamalar
12. Hafta - Teorik
Kültürlerarası farklılıklara yönelik vaka tartışmaları, gözlemlerin aktarılması
13. Hafta - Teorik
Kültürlerarası farklılıklara yönelik vaka tartışmaları, gözlemlerin aktarılması
14. Hafta - Teorik
Grup çalışması
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142028
Ödev143384
Ara Sınav1101121
Dönem Sonu Sınavı1101121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu