Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma ve Yayın Etiği
Ders Kodu: STU519
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Lisansüstü öğrencisine araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Özet İçerik

Araştırma Etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, araştırmalarda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ATAY
Öğrenme Çıktıları
1.Tasarım araştırmalarında bilimsel yaklaşımların temel bilgilerini kazanmak.
2.Bilimsel Araştırma Tekniklerini yorumlayabilir, kullanabilir ve geliştirebilir.
3.Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
4.Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilecek ve uygulayabilir.
5.Öğrenilen bu temel bilgileri kullanabilme yeteneği kazandırmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Büken NÖ. Büken E.: “Uluslararası Araştırmalar, Araştırma Etiğinde Temel İkilemler ve Etik Kurullar” (International Researches, Fundamental Dilemmas in Research Ethics and Ethics Committees), Sendrom, Volume 20, Number 7,8: 37–47, July- August 2008.
2.Büken NÖ. “Klinik Araştırma Etik Kurulları “(Clinical Research Ethics Committees), Sendrom, 20 (3–4): 61–70, Mart-Nisan 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2. Hafta - Teorik
Araştırma süreci
3. Hafta - Teorik
Kaynaklardan Yararlanma
4. Hafta - Teorik
Kaynak Gösterme Yöntemleri
5. Hafta - Teorik
Makale Arama Biçimleri: Internet, E- Kütüphane ve ANKOS
6. Hafta - Teorik
Etiğe Giriş, amaç ve beklenti
7. Hafta - Teorik
Bilim ve bilim etiği
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri
10. Hafta - Teorik
Bilimsel yanıltmalar, Yayın etiği ihlalleri, Yazarlık hakkı sorunları
11. Hafta - Teorik
Taraflı yayın (çıkar çatışması), Editöryal etik
12. Hafta - Teorik
Araştırma etik kurulları
13. Hafta - Teorik
Araştırmanın İlgili Taraflarının Hak ve Sorumlulukları
14. Hafta - Teorik
Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması
15. Hafta - Teorik
Araştırmada aydınlatılmış onam
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140121
Ödev1516
Okuma1516
Bireysel Çalışma1617
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
5
OÇ-2
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
OÇ-3
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
OÇ-4
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
OÇ-5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu