Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi
Ders Kodu: MIS504
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Nitel araştırmalarda temel istatistiksel işlemleri yapabilme ve verileri yorumlayabilme becerisini kazandırmak.

Özet İçerik

Nitel araştırma kavramları ile ilgili temel kavramları tanımlayarak veri analizi yapabilir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Nitel araştırma ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2.Nitel araştırma yöntemlerini açıklar.
3.Nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerini açıklar.
4.Nitel Veri toplama araçlarını geliştirir.
5.Veri toplama araçlarını uygular.
6.Verilerin analizini yapar.
7.Verileri yorumlar.
8.Nitel ve nicel araştırmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
9.Bir nitel araştırma önerisi geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Büyüköztürk , Şener ve diğ. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2005
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması.
2. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmaların Temelleri
3. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler (Bilimsel Araştırma Paradigmaları)
4. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmaların Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri, Nicel ve Nitel Araştırmaların Karşılaştırılması
5. Hafta - Teorik
Nitel Araştırma Desenleri Nitel Araştırma Süreci
6. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmalarda Örneklem ve Genelleme
7. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik
8. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri-I (Görüşme, Odak Grup Görüşmesi)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri-II (Gözlem, Doküman İnceleme)
12. Hafta - Teorik
Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri -III (Örnek Olay/Durum Çalışması, Eylem Araştırmaları, Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama)
13. Hafta - Teorik
Nitel Veri Analizi
14. Hafta - Teorik
Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilim ve Uygulamaya Katkısı Nitel Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders160348
Ödev102020
Bireysel Çalışma260378
Kısa Sınav20510
Ara Sınav101010
Dönem Sonu Sınavı101515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
2
2
2
2
4
4
4
5
5
5
OÇ-2
3
3
3
4
4
5
5
4
5
4
OÇ-3
3
3
4
4
5
5
5
4
4
4
OÇ-4
4
4
3
3
4
4
5
5
5
2
OÇ-5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
4
OÇ-6
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-7
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
OÇ-8
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-9
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu