Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kurumsal Veri ve Veritabanı Yönetimi
Ders Kodu: MIS505
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Günümüz işletmeciliğinde ve iş hayatında veritabanları işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve en azından rakipleriyle başabaş mücadeleleri için bir gerekliliktir. Diğer yönetim bilişim sistemleri ile entegre edilmiş ve iyi dizayn edilip oluşturulmuş bir veritabanı sistemi, işletmelerde bulunan orta ve üst düzey yöneticilerin her gün almak zorunda oldukları yüzlerce yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, ve yapılandırılmamış kararların alınması için gerekli veri ve bilgiyi sağlayacaktır. İşletmelerin her departmanında çok çeşitli veritabanları kullanılmaktadır. Ancak bir veritabanının en fazla fayda sağlaması için işletme ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanıp, en etkili şekilde oluşturulmalıdır. Bunun içinde hem yönetim hem de teknoloji konusunda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç vardır. Bu ders ile öğrencilerin bu sistem ve teknolojilerle tanışıp, uygulamadan örnekler üzerinde çalışmaları amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Veritabanı dizaynı, birim ilişki diyagramları, sistem analizi ve veritabanı yönetim sistemleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Veritabanlarının önemi ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
2.Veritabanı dizaynının temel ilkelerini kullanarak yorumlayabilmek
3.Birim ilişki diyagramlarını tasarlayabilmek
4.Sistem analizi ve veritabanı yönetim sistemleri ile bastan sona tasarım ve uygulama yapılabilmesi
5.Bir veritabanı yönetim sisteminde temel fonksiyonları kullanabilmek
6.İş dünyasında veritabanının kullanımına ilişkin problemleri tespit edip çözümler üretebilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Fred R. McFadden, Jeffrey A. Hoffer, & Mary B. Prescott. Modern Database Management, 6th edition. Prenhall, 2002.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Veritabanı: Tanım ve Kavramlar, İşletmeler ve karar vericiler için önemi
2. Hafta - Teorik
Veritabanı Proje Safhaları
3. Hafta - Teorik
Veritabanı Dizayn Safhası: ER Modelleme
4. Hafta - Teorik
ER Modelleme ve Alıştırmalar
5. Hafta - Teorik
ER Modellemede İleri konular ve Alıştırmalar
6. Hafta - Teorik
Mantıksal veritabanı dizayn safhası ve ilişkisel (tablosal) model. Dizaynın normalizasyonu
7. Hafta - Teorik
Dizayn normalizasyonu ile ilgili örnekler
8. Hafta - Teorik
Veritabanlarının fiziksel dizaynı ve performansları ile ilgili konular Yapısal Sorgulama Dili (SQL), Temel SQL Komutları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Midterm Exam
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
İleri seviyeli SQL komutları
12. Hafta - Teorik
Microsoft Access ile bir Hastane veritabanı sisteminin dizayn edilip oluşturulması
13. Hafta - Teorik
Veritabanı ile ilgili yönetsel sorunlar.
14. Hafta - Teorik
Büyük ölçekli kurumların veri tabanı yönetim sistemi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders160348
Ödev102020
Bireysel Çalışma260378
Kısa Sınav20510
Ara Sınav101010
Dönem Sonu Sınavı101515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
2
4
4
5
5
5
4
4
4
OÇ-2
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
OÇ-3
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
OÇ-4
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
OÇ-5
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu