Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fabrika Yönetimi
Ders Kodu: MIS528
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Bu dersin amacı öğrenciye envanter yönetiminin tedarik zinciri içindeki yeri ve önemi anlatılarak, öğrencinin makro değişimlerin ve bilgi sistemlerinin etkin envanter yönetimi üzerindeki etkilerini benimsemesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Satın alma, satın alma işlevsellikleri, satın alma sistemlerindeki farklılar ve bu alandaki yaklaşımlar, tedarikçiler ile ilişkiler ve bunların satın alma sistemleri üzerindeki etkileri ile ilgili kavramlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sanayi kuruluşları ile gerçek sorunların çözümüne ilişkin proje ve sosyal sorumluluk etkinliklerinde yer alarak proje yönetimi ve takım çalışması konusundaki deneyimi sayesinde uygulamada karşılaşılabilecek problemleri teşhis edebilir ve çözüm bulur.
2.Akademik ve profesyonel hayatta karşılaşabileceği problemlere lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde var olan kısıtları göz önüne alarak amaçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler getirir.
3.Fabrika yönetiminde kullanılan ekonomi terimleri ve ölçütleri anlar
4.Fabrika içi yerleştirme ve malzeme taşıma konularını bilir.
5.Fabrika yöneticiliği uzmanlığına sahip olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Purchasing for Bottom Line Impact: Improving the Organization Through Strategic Procurement by Lisa M. Ellram, Laura M. Birou.
2.McGraw Hill.World Class Supply Management by Cavinato, Joseph L., Flynn, Anna E. and Kaufman, Ralph G., 7th Ed.
3.Mc Graw Hill. The Supply Management Handbook by Burt, David N., Dobler, Donald W., Starling, Stephen L., 7th Ed.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
2. Hafta - Teorik
Satın Alma Politikaları ve Prosedürleri
3. Hafta - Teorik
Bütünleşik Strateji ve Satın Alma İlişkisi
4. Hafta - Teorik
İç Satın Alma ve Dış Kaynak Kullanımının Önemi
5. Hafta - Teorik
Tedarikçi Değerlendirmesi ve Seçimi
6. Hafta - Teorik
Tedarikçi Geliştirme
7. Hafta - Teorik
Vaka Analizi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
vize
9. Hafta - Teorik
Vaka Analizi
10. Hafta - Teorik
Tedarikçi Tabanı Oluşturma
11. Hafta - Teorik
Tedarikçi Kalite Yönetimi
12. Hafta - Teorik
Satın Almada Stratejik Maliyet Yönetimi
13. Hafta - Teorik
Müzakere Süreci ve Kontrat
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders163396
Proje101010
Bireysel Çalışma131239
Ara Sınav110515
Dönem Sonu Sınavı115520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
2
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu