Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilişim Sistemleri Tasarım ve Yönetimi
Ders Kodu: MIS509
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Öğrencilerin karmaşık işletme ve iş dünyası sistemlerini anlayabilmeleri, çözümleyebilmeleri, ve yeni sistemleri baştan sona dizayn edip geliştirebilmeleri için gerekli bilgi, yöntem ve teknikler ile aşinalık sağlanmasıdır. Ders ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri odaklı işlenecektir.

Özet İçerik

Bu derste, sistem analiz teknikleri, sistem geliştirme teknikleri, bu amaçla gerçekleştirilecek safhalar ve her bir safhada neler yapılması gerektiği işlenecektir. Bilgisayar destekli sistem analiz ve dizayn araçları derste kullanılacaktır. Öğrenciler gruplar halinde gerçek hayatta kullanılan veya kullanılabilecek bir sistemi, aşağıda belirtilen safhaları izleyerek analiz edecek ve geliştireceklerdir. 1) Varolan Sistemlerin Araştırmasını Yapma 2) Bilgi Toplama Tecrübesini Kazanma 3) Sistemdeki Kişilerle İletişim Kurma 4) Sistemi Analiz Etme 5) Yeni Sistemi Tasarlama 6) Yeni Sistemin İşlem ve Veri Tabanlarını Oluşturma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sistem analiz ve geliştirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin gerçek hayattaki projelere uygulanması
2.Sistem geliştirme hayat döngüsünde yer alan aşamaların tanımlanması ve yapılan aktivitelerin yorumlanması
3.Tüm ders içeriğinin dönem boyunca gerçek hayatta kullanılacak bir sistemin analiz ve geliştirilmesi için uygulanması amaçlanmaktadır.
4.Sistem kavramı ve bununla ilgili terminolojinin tanımlanması ve adlandırılması
5.Sistem analizi ile sistemin çözümlenmesi
6.Yeni sistemlerin geliştirilmesi için izlenecek safhaların detaylı incelenmesi ve tanımlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.System Analysis and Design, Kenneth E. Kendall & Julie e. Kendall, Prentice Hall, 2002
2.Modern Systems Analysis and Design, J.S.Valacich&J.F. George & J. Hoffer, Prentice Hall
3.Systems Analysis and Design Methods, Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley & Kevin Dittman
4.Systems Analysis and Design for the Global Enterprise, Lonnie D. Bentley & Jeffrey L. Whitten
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Modern Sistem Analizi ve Dizaynı
2. Hafta - Teorik
Bilişim Sistemlerinin Yetkinlikleri
3. Hafta - Teorik
Bilişim Sistemleri Projelerinin Tanımlanması
4. Hafta - Teorik
Sistem Geliştirme Yaklaşımları
5. Hafta - Teorik
Proje Önerilerinin Sunumu
6. Hafta - Teorik
Sistem Analizi Süreci
7. Hafta - Teorik
Sistem Analizi Teknikleri
8. Hafta - Teorik
Süreç Modelleme
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Veri Modelleme
12. Hafta - Teorik
Sistem Dizaynı
13. Hafta - Teorik
Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Proje Sunumları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders160348
Ödev132026
Proje122022
Bireysel Çalışma160348
Kısa Sınav20510
Ara Sınav101010
Dönem Sonu Sınavı101515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
5
5
5
5
4
4
5
5
OÇ-3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
OÇ-4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
OÇ-5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
OÇ-6
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu