Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: MIS502
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlediklerindendir sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Özet İçerik

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2.Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3.Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4.Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5.Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
6.Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
7.Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi
2.Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul.
3.Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Araştırma yöntembilimi
2. Hafta - Teorik
Araştırma konusunu belirleme
3. Hafta - Teorik
Araştırma problemini tanımlama
4. Hafta - Teorik
Kaynakların taranması
5. Hafta - Teorik
Hipotezin yazılması
6. Hafta - Teorik
Araştırma yöntem ve modelini belirleme
7. Hafta - Teorik
Verilerin toplanması ve analizi
8. Hafta - Teorik
Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Yorumlama ve rapor yazımı
12. Hafta - Teorik
Bilimsel yayın etiği ilkeleri
13. Hafta - Teorik
Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
14. Hafta - Teorik
Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu Sınavı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders160348
Ödev102020
Dönem Ödevi101515
Bireysel Çalışma104646
Kısa Sınav20510
Ara Sınav103636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
OÇ-2
3
4
4
4
5
4
4
3
4
4
OÇ-3
5
3
3
3
5
2
4
5
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
5
OÇ-5
4
4
4
4
3
4
4
5
5
4
OÇ-6
4
4
4
4
3
3
4
4
4
5
OÇ-7
4
4
4
5
3
3
3
3
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu