Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Seralarda İklimlendirme
Ders Kodu: ZTM608
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal üretimde birim alandan daha fazla gelir elde etmek amacıyla sera yetiştiriciliğinde uygulanılan mekanizasyon tekniklerinin ve sera mekanizasyonu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin kavranması, bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme tekniklerinin geliştirebilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Sera havası şartlarının düzenlenmesi: Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi, ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması. Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar. Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması. Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sera konstrüksiyonlarını tanımlayabilme.
2.Seraların iklimlendirilmesinde (sera havası şartlarının düzenlenmesinde) etkili faktörleri kavrayabilme.
3.Sera iklimlendirilmesinde temel boyutlandırmaların ortaya konulabilmesinde termodinamik eşitlikleri kavrayabilme.
4.Sera konstrüksiyonlarına ve bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme.
5.Sera mekanizasyonunda teknolojik ekipman kullanımını, yeni üretim tekniklerini kavrayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sera Mekanizasyonu. 2009. Yağcıoğlu, A. EÜZF Yayın No. 562. Bornova
2.Sera İklimlendirme Tekniği. 2008. Öztürk, H.H. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., P.K. 35 Ümraniye-34760-Istanbul Başçetinçelik, A., Öztürk, H.H. 1996.
3.Seralarda ısıtma. Temav yayınları:1 (Çeviri) Adana Yüksel, A.N. 1995.
4.Sera yapım tekniği. 2. basım. Hasat yayıncılık İstanbul. Hellicson M.A. 1983. Ventilation of agricultural structures. ASAE
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Seracılığın önemi, dünyada ve ülkemizde seracılığa genel bakış, sera konstrüksiyonları
2. Hafta - Teorik
Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları
3. Hafta - Teorik
Seralarda ısı korunumu
4. Hafta - Teorik
Seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi
5. Hafta - Teorik
Isıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması.
6. Hafta - Teorik
Farklı sera konstrüksiyonları ve seracılık bölgeleri için ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin alternatif yöntemlerle hesaplanması
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları
9. Hafta - Teorik
Sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar ve alternatif hesaplama yöntemleri
10. Hafta - Teorik
Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması
11. Hafta - Teorik
Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları ve hesaplamaları
12. Hafta - Teorik
Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme.
13. Hafta - Teorik
Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda sulama, hasat, toprak dezenfeksiyonu ve özel uygulamalar
14. Hafta - Teorik
Bölgede mevcut sera uygulamalarının yerinde incelenmesi
15. Hafta - Teorik
Sera otomasyon ve kontrolü
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev140228
Dönem Ödevi302060
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
4
5
OÇ-2
5
5
4
4
4
4
5
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
5
OÇ-4
5
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu