Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İleri Tarım Makinaları İşletmeciliği
Ders Kodu: ZTM610
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Dersin amacı tarımsal mekanizasyon sisteminin yapısı, bu yapı içerisinde yer alan öğelerin iş başarısına etkileri, tarım alet ve makinaları ile çalışmada zaman etüt yöntemleri ve bunun iş verimliliği açısından önemi, makine maliyet hesaplamaları ve ortak makine kullanım yöntemleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

Özet İçerik

Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi (insan-enerji kaynağı-makine), traktör güç bilançosu, alet – makine seçimi ve rasyonel makine kullanımı, çeki gücü gereksinimlerinin belirlenme yöntemleri, alet – makinelerin yol ve tarladaki çalışma şekilleri ve hızları, çalışma esnasındaki meydana gelen zaman kayıplarının belirlenmesi, alet – makinelerin iş başarıları ve iş başarısına etki eden faktörler, alet - makinelerde enerji analizleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemini (insan-enerji kaynağı-makine) kavrayabilme.
2.Alet – makine seçimini kavrayabilme.
3.Rasyonel makine kullanım ilkelerini kavrayabilme.
4.Alet – makinelerin çalışma hareketleri ve hızlarını kavrayabilme.
5.Alet – makinaların iş başarılarını kavrayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Farm Power and Machinery Management. Hunt D., 1977. Iowa State University Pres, IOWA.
2.Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği ve Planlaması Veri Tabanı. Evcim, Ü., 1990. EÜZF Yayınları No:157, İZMİR.
3.Tarımda Makine Seçimi ve Ortak Makine Kullanım Modelleri. Sındır, K.O., 1999. Köy Hizmeleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı, ANKARA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş (Ders disposizyonu, genel tanımlar).
1. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
2. Hafta - Teorik
Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi (insan-enerji kaynağı-makine), traktör güç bilançosu.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
3. Hafta - Teorik
Uygun makine seçimi ve rasyonel kullanım koşulları, ortak kullanım modelleri.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
4. Hafta - Teorik
Alet makinaların çeki kuvveti karakteristiği.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
5. Hafta - Teorik
Alet makinaların çeki kuvveti karakteristik değerlerini ölçüm yöntemleri.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
6. Hafta - Teorik
Alet makinaların hareket hızları-teorik hız, teknik hız.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
7. Hafta - Teorik
Alet makinaların çeki dirençler.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Alet makinaların tarladaki hareketleri.
9. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
10. Hafta - Teorik
Alet makinaların çalışması esnasında zaman kısımları.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
11. Hafta - Teorik
Alet makinaların iş başarıları (Teknik-Efektif-Tarla-Tarım iş başarısı).
11. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
12. Hafta - Teorik
Alet makinaların iş başarılarına etkili faktörler.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
13. Hafta - Teorik
Alet makinalarda enerji analizi.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
14. Hafta - Teorik
Alet makinalarda masraf analizi.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
15. Hafta - Teorik
Alet makinalarda masraf analizi.
15. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Uygulamalı Ders140228
Ödev140228
Dönem Ödevi102020
Ara Sınav120222
Dönem Sonu Sınavı120222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
3
4
5
5
4
4
OÇ-2
5
5
5
4
5
5
3
3
OÇ-3
5
5
5
4
5
5
3
3
OÇ-4
5
5
5
3
5
5
5
3
3
OÇ-5
5
5
5
3
5
5
5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu