Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toprak-Su Korumasına Yönelik Mekanizasyon Uygulamaları
Ders Kodu: ZTM618
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Dersin amacı, toprak işlemeli ve toprak işlemesiz tarım yöntemlerine uygun alet makine kombinasyonlarının yapısal özellikleri, iş kaliteleri ve işletme karakteristikleri, bu alet ve makinaların tasarımları, bu tasarımların teknik ve ekonomik yönden karşılaştırmalı olarak incelenmesi, toprak ve su korumasına yönelik olarak yerli imalattaki yapısal değişiklik biçiminin analizi konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

Özet İçerik

Geleneksel toprak işleme ve Minimum toprak işleme yöntemi hakkında genel bilgi, şeritvari, hassas toprak işleme yöntemi, sırta ekim yöntemi, malçlama tekniği, malçlı toprak işleme yöntemi, doğrudan ekim tekniği, yöntemlerde kullanılan alet makine kombinasyonlarınınyapısal ve işlevsel özellikleri, işlem aşamalarının teknik, zamansal ve ekonomik değerlendirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Toprak işlemeli ve toprak işlemesiz tarım yöntemlerine uygun alet-makine seçebilme
2.Ekipmanların iş kalite ve işletme karakteristiklerini analiz etme becerisi
3.Ekipman seçiminin teknik ve ekonomik analizini yapabilme
4.Toprak ve su korumasına yönelik ekipmanlara ilişkin teknik bilgileri kavrayabilme
5.Toprak ve su korumasına yönelik ekipmanlara ilişkin teknik bilgileri kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.MWPS, 2000. Conservation Tillage Systems and Management. Iowa State University, ISBN:0-089373-088-2
2.Toprak Amenajmanı. Yeşilsoy, Ş., 1995. Ç.Ü Ziraat Fakültesi Yayınları No:18, ADANA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş (Ders disposizyonu, genel tanımlar)
1. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
2. Hafta - Teorik
Geleneksel toprak işleme ve Minimum toprak işleme yöntemi hakkında genel bilgi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
3. Hafta - Teorik
Şeritvari toprak işleme yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
4. Hafta - Teorik
Hassas toprak işleme yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
5. Hafta - Teorik
Sırta ekim yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
6. Hafta - Teorik
Ekim sırasında toprak işleme yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
7. Hafta - Teorik
Ekim sırasında toprak işleme yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Düşey malçlama tekniği
9. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
10. Hafta - Teorik
Malçlı toprak işleme yöntemi ve ürün bazında işlem zincirleri
10. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
11. Hafta - Teorik
Doğrudan ekim tekniği ve ürün bazında işlem zincirleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
12. Hafta - Teorik
Yöntemlerde kullanılan alet makine kombinasyonlarının yapısal özellikleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
13. Hafta - Teorik
Yöntemlerde kullanılan alet makine kombinasyonlarının işlevsel özellikleri
13. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
14. Hafta - Teorik
Yöntemlerin işlem aşamalarının teknik, zamansal değerlendirilmesi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
15. Hafta - Teorik
Yöntemlerin işlem aşamalarının ekonomik değerlendirilmesi
15. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma ve kaynak tarama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Uygulamalı Ders140228
Ödev140342
Dönem Ödevi103030
Ara Sınav110212
Dönem Sonu Sınavı110212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu