Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ruminantlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları
Ders Kodu: VİH601
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Sığır, koyun ve keçilerde ön sindirim organları, ön midelerin hastalıkları, abomazum hastalıkları ve bağırsak hastalıklarının etyoloji, patogenezis, tanı, tedavi ve korunması konularının değerlendirilmesidir.

Özet İçerik

Bkz. içerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1.Ruminantlarda sindirim sisteminin sistemik muayenesini yapar.
2.Klinik ve laboratuvar bulguları yorumlayarak tanıyı koyar.
3.Ruminantlarda sindirim sistemi hastalıklarının tedavisini ve profilaksisini gerçekleştirir.
4.Sindirim sistemi hastalıklarının ayırıcı tanılarını bilir.
5.Hasta hayvanların prognozları hakkında yorum yapabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gul, Y. Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları (Sığır Koyun Keçi) (Genişletilmiş 3.Baskı). 2012.
2.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
3.Bradford P. Smith; Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009
4.Radostits, Otto M. [and others], eds. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th ed. WB Saunders, 2007
5.Blowey, R. W., and Weaver, A. David; Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 2nd ed. Mosby, 2003
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Stomatitis, Dil Hastalıkları, Tükürük Bezi Hastalıkları
2. Hafta - Teorik
Yutak Boşluğunun Hastalıkları, Özafagus Hastalıkları
3. Hafta - Teorik
Rumen Asidozisi
4. Hafta - Teorik
Rumen Alkolozu, Rumen Kokuşması
5. Hafta - Teorik
Rumen Timpanisi
6. Hafta - Teorik
Buzağıların İndigesyonu
7. Hafta - Teorik
Ön Midelerde Hareket ve Geçiş Bozuklukları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Hofflund Sendromu, RPT
10. Hafta - Teorik
Abomazum Deplasmanı ve Hastalıkları
11. Hafta - Teorik
Enteriritise Genel Yaklaşım
12. Hafta - Teorik
Buzağı İshalleri
13. Hafta - Teorik
Erişkin Sığırlarda Enteritisle Seyreden Hastalıklar
14. Hafta - Teorik
Peritonitis
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Teorik
Yarı Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev401560
Okuma140114
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
5
5
5
4
3
3
5
OÇ-2
5
4
4
5
5
5
4
3
3
5
OÇ-3
5
4
4
5
5
5
4
3
3
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu