Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Klinik Muayene Yöntemleri
Ders Kodu: VİH623
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin klinik ve laboratuar muayene bulgularının birlikte yorumlanmasının öğretilmesi ile iç hastalıkları temel alanı için gerekli alt yapının hazırlanması

Özet İçerik

Haftalara göre ders konularına bakınız.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Hayvanlarda genel muayene yöntemlerini uygular
2.Hayvanlarda özel muayene yöntemlerini uygular
3.Hayvan türlerinde sistemik muayene yapar.
4.Değişik muayene bulgularını birlikte değerlendirir.
5.Muayene bulguları ışığında tanıyı koyar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
2.P. Jackson, P. Cockcroft. Clinical Examination of Farm Animals, Wiley-Blackwell, 2003
3.O. M. Radostits, Ian G. Mayhew, Doreen Marie Houston, Veterinary Clinical Examination and Diagnosis, Elsevier Health Sciences, 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Klinik tanı hakkında genel bilgiler, bazı tanımlar
1. Hafta - Ön Hazırlık
Anamnez, Tutma bağlama yöntemleri
2. Hafta - Teorik
Genel muayene yöntemleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
3. Hafta - Teorik
Genel muayene yöntemleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
4. Hafta - Teorik
Özel muayene yöntemleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
5. Hafta - Teorik
Beden sıcaklığının kontrolü ve Lenf sisteminin muayenesi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
6. Hafta - Teorik
Görünen mukozaların muayenesi
6. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
7. Hafta - Teorik
Derinin muayenesi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Derinin muayenesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Dolaşım sisteminin muayenesi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
10. Hafta - Teorik
Solunum sisteminin muayenesi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
11. Hafta - Teorik
Sindirim sisteminin muayenesi
11. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
12. Hafta - Teorik
Sindirim sisteminin muayenesi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
13. Hafta - Teorik
Üriner sistemin muayenesi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
14. Hafta - Teorik
Sinir sisteminin muayenesi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu uygulaması
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev2%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Ödev202040
Okuma140228
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
3
4
4
5
5
2
3
OÇ-2
5
4
4
3
4
4
5
5
2
3
OÇ-3
5
4
4
3
4
4
5
5
2
3
OÇ-4
5
4
4
3
4
4
5
5
2
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu