Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri
Ders Kodu: VİH625
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 0
Kredi: 1
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Veteriner İç Hastalıklarında tedavi planlaması, endikasyon ve çeşitleri, tedavi metotları, ekto ve endoparaziter sağaltım ilkeleri, antimikrobiyel sağaltımın ilkeleri ve gastro-intestinal sistem, dolaşım ve solunum sistemi ve üriner sistem hastalıklarının etkin ve rasyonel sağaltım metotlarının öğretilmesidir.

Özet İçerik

Haftalık ders programına bakınız.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Veteriner İç Hastalıklarında tedavi planlaması yapar.
2.Hasta hakkında verilecek karar ve sorumluluk üstlenir.
3.Tedavi metodunu seçmesini bilir.
4.En ideal sağaltım metodunu belirler.
5.Hastanın takibini yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
2.N. Aytuğ. Köpek ve Kedilerin İç Hastalıkları. 2. Baskı, 2012.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Veteriner İç Hastalıklarında Tedavi Planlaması ve Planlama İlkeleri
2. Hafta - Teorik
Endikasyon ve Çeşitleri
3. Hafta - Teorik
Tedavi Metotları (Derivasyon, Diyet, Hormon)
4. Hafta - Teorik
Tedavi Metotları (Su, Isı, Hava, Elektrik Ve Ultrason Tedavisi)
5. Hafta - Teorik
Tedavi Metotları (İmmunoterapi, Proteinoterapi, Kemoterapi)
6. Hafta - Teorik
Ekto ve Endoparaziter Tedavi
7. Hafta - Teorik
Antimikrobiyel Sağaltımın İlkeleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Gastro-İntestinal Sistemin Etkin ve Rasyonel Sağaltım Metotları
10. Hafta - Teorik
Dolaşım Sisteminin Etkin ve Rasyonel Sağaltım Metotları.
11. Hafta - Teorik
Solunum Sistemin Etkin ve Rasyonel Sağaltım Metotları.
12. Hafta - Teorik
Üriner Sistem Hastalıklarının Etkin ve Rasyonel Sağaltım Metotları
13. Hafta - Teorik
Endokrin Tedavide Güncel Yaklaşımlar ve Genel Prensipler
14. Hafta - Teorik
Tropikal Hastalıkların Tedavisinde Güncel Uygulamalar ve Genel Prensipler
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%25
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%15
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Ödev401560
Okuma140342
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
3
4
5
4
3
3
3
2
4
OÇ-2
4
3
4
5
4
3
3
3
2
4
OÇ-3
4
3
4
5
4
3
3
3
2
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu