Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisi
Ders Kodu: VİH628
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Erişkin ruminantlarda enerji ve yağ metabolizması bozuklukları, akut ishal, akut gıdai indigesyonlar, refluks sendrom ile gıda alımı ve genel durumun önemli derecede bozulduğu hastalarda kullanılacak solüsyonlar ve miktarları, uygulama yolu ve uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi.

Özet İçerik

Haftalara göre ders konularına bakınız.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kerem URAL
Öğrenme Çıktıları
1.Erişkin ruminantlarda sıvı sağaltımının endikasyonlarını tanımlar.
2.Sıvı sağaltımını etkin ve rasyonel uygular.
3.Uygulama etkinliğini değerlendirir.
4.Kullanılan sıvıların tiplerini bilir.
5.Hastaların prognozunu değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
2.Bradford P. Smith; Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009
3.Radostits, Otto M. [and others], eds. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th ed. WB Saunders, 2007
4.Blowey, R. W., and Weaver, A. David; Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 2nd ed. Mosby, 2003
5.K. Turgut. Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Kitabı. 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisinin Endikasyonları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu değerlendirmesi
2. Hafta - Teorik
Solüsyonların Özellikleri ve Seçimi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Solüsyonların tanıtımı
3. Hafta - Teorik
Uygulama Yolunun Seçim Kriterleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
İntravenöz ve subkutan infüzyon
4. Hafta - Teorik
Parenteral Sıvı Tedavisi
4. Hafta - Ön Hazırlık
İntravenöz damla infüzyon uygulaması
5. Hafta - Teorik
Oral Sıvı Tedavisi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Sığır,koyun ve keçide rumen sondası uygulamaları
6. Hafta - Teorik
Ketozis, Lipomobilizasyon Sendrom ve Karaciğer Yağlanması, Koyunlarda Gebelik Toksemisinde Sıvı Tedavisi
6. Hafta - Ön Hazırlık
Olguda klinik uygulama
7. Hafta - Teorik
Akut İshallerde Sıvı Tedavisi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu değerlendirmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Akut Rumen Laktik Asidozisinde Sıvı Tedavisi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
10. Hafta - Teorik
Rumen Alkalozisi Ve Kokuşmasında Sıvı Tedavisi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
11. Hafta - Teorik
Abomasum Deplasmanlarında Sıvı Tedavisi
11. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
12. Hafta - Teorik
Anoreksi Ve Genel Durum Bozukluklarında Sıvı Tedavisi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
13. Hafta - Teorik
Hipokalsemik Doğum Felçinde Sıvı Tedavisi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
14. Hafta - Teorik
Tetanide Sıvı Tedavisi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Klinik değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%25
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%15
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Ödev401560
Okuma140114
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
2
4
4
4
4
3
3
2
4
OÇ-2
4
2
4
4
4
4
3
3
2
4
OÇ-3
4
2
4
4
4
4
3
3
2
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu