Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İsovolemik Bozukluklarda Sıvı Tedavisi
Ders Kodu: VİH629
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Dehidrasyonun patofizyolojisi, dehidrasyon tanısında klinik semptomlar ve laboratuvar bulgular, rehidrasyon tedavisi, oral rehidrasyon, parenteral rehidrasyon, hiperhidrasyonun patofizyolojisi ve tanısı, hiperhidrasyonun etyolojik ve semptomatik tedavisi.

Özet İçerik

Haftalara göre ders konularına bakınız.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1.Dehidrasyon ve hiperhidrasyonu tanımlar.
2.Uygun sağaltım yöntemini belirler.
3.Etyolojik ve semptomatik sağaltımı uygular.
4.Uygun sıvı seçimini yapar.
5.Hastaların prognozu hakkında fikir sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.DiBartola, Stephen P. Fluid Therapy in Small Animal Practice. 4th ed. Philadelphia, W. B. Saunders, 2011
2.C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010
3.K. Turgut. Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Kitabı. 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Vücut Sıvıları ve Dağılımı
1. Hafta - Ön Hazırlık
Hidrasyon durumunun belirlenmesi
2. Hafta - Teorik
Dehidrasyon/Hipovoleminin Tanımı
2. Hafta - Ön Hazırlık
Olgularda dehidrasyonun klinik bulgularının değerlendirilmesi
3. Hafta - Teorik
Dehidrasyonun Patofizyolojisi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Olgularda dehidrasyonun laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
4. Hafta - Teorik
Dehidrasyonun Klinik Ve Laboratuvar Bulguları
4. Hafta - Ön Hazırlık
Olgularda dehidrasyonun klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
5. Hafta - Teorik
Rehidrasyon Tedavisi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Uygulama yönteminin seçimi uygulaması
6. Hafta - Teorik
Oral Rehidrasyon
6. Hafta - Ön Hazırlık
Oral rehidrasyon uygulaması
7. Hafta - Teorik
Parenteral Rehidrasyon
7. Hafta - Ön Hazırlık
İntravenöz rehidrasyon uygulaması
8. Hafta - Teorik
Kristalloid ve Kolloid Solüsyonlar
8. Hafta - Ön Hazırlık
Solüsyonların tanıtımı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Hiperhidrasyonun Patofizyolojisi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Olgularda hiperhidrasyonun klinik bulgularının değerlendirilmesi
11. Hafta - Teorik
Hiperhidrasyonun Klinik Ve Laboratuvar Bulguları
11. Hafta - Ön Hazırlık
Olgularda dehidrasyonun klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
12. Hafta - Teorik
Hiperhidrasyonun Tedavi Prensipleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu sağaltımı
13. Hafta - Teorik
Diüretik Kullanımı
13. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu sağaltımı
14. Hafta - Teorik
Olgu Örnekleri
14. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu sağaltımı
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%25
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%15
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Ödev401560
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
OÇ-2
4
2
4
4
4
2
3
3
3
3
OÇ-3
4
2
4
4
4
2
3
4
4
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu