Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Egzotik Hayvan Hastalıkları
Ders Kodu: VİH635
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Kanatlı, sürüngen ve rodentlerde muayene yöntemleri, tavşan, kobay, hamster, gerbil, kanarya, papağan, güvercin, muhabbet kuşu, yılan ve kaplumbağaların viral, bakteriyel ve mikotik enfeksiyonları, ekto- ve endoparaziter hastalıkları, sindirim, solunum, kardiovasküler, üro-genital, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, deri, neoplastik ve metabolizma hastalıkları ile intoksikasyonlarda etyoloji, klinik bulgular, tanı, tedavi ve/veya korunma.

Özet İçerik

bkz. içerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Egzotik kuş, sürüngen ve rodentlerde yaklaşım ve zaptıraptı bilir uygular
2.Önemli hastalıkların tanısını koyar
3.Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmeyi, profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi kazanır.
4.Egzotik hayvan hastalıklarının ayırıcı tanılarını koyar.
5.Hastaların prognozlarını belirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.S. Özsoy. Papağangil Ve Ötücü Kafes Kuşu Hastalıkları, 2012.
2.A. Meredith. C. Deraney. BSAVA Manual of Exotic Pets, 5th Edition. BSAVA Manuals, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Egzotik hayvanların sağlık durumunu etkileyen faktörler
1. Hafta - Ön Hazırlık
Kuşlarda zaptı rapt
2. Hafta - Teorik
Egzotik hayvanlarda genel muayene
2. Hafta - Ön Hazırlık
Muayene yöntemleri
3. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarının bakteriyel hastalıkları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Kuşlardan kan örneği alımı
4. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarının viral hastalıkları
4. Hafta - Ön Hazırlık
Kuşlarda ilaç uygulamaları
5. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarının mikotik hastalıkları
5. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu çalışması
6. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarında beslenme hastalıkları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu çalışması
7. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarında zehirlenmeler
7. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu çalışması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kafes kuşlarında nedeni belli olmayan hastalıklar
9. Hafta - Ön Hazırlık
Rodentlerde zaptı -rapt
10. Hafta - Teorik
Tavşan ve hastalıkları
10. Hafta - Ön Hazırlık
Rodentlerde ilaç uygulaması
11. Hafta - Teorik
Gerbil ve hastalıkları
11. Hafta - Ön Hazırlık
Rodentlerde cinsiyet ayırımı
12. Hafta - Teorik
Hamster ve hastalıkları
12. Hafta - Ön Hazırlık
Olgu çalışması
13. Hafta - Teorik
Yılan ve hastalıkları
13. Hafta - Ön Hazırlık
Sürüngenlerde zaptı rapt
14. Hafta - Teorik
Kaplumbağa ve hastalıkları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Sürüngenlerde cinsiyet ayrımı
15. Hafta - Teorik
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev2%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Ödev216032
Okuma140114
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
2
3
3
1
3
2
3
1
OÇ-2
4
3
4
4
4
1
3
3
3
2
OÇ-3
4
3
4
4
5
1
4
4
3
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu